Hva betyr digitaliseringen for HR og hvordan utnytter du mulighetene best?

Digital transformasjon er et hett tema i disse dager – ikke minst innen HR. Likevel involveres HR ofte sent i diskusjonene om selskapets digitale utvikling. Studier viser dessuten at HR-sjefer har lavest digital innsikt sammenlignet med andre lederstillinger. Nøkkelen til løsningen er å flytte fokus fra IT-verktøyene og over på atferdsendringen og nye behov som digitalisering i praksis handler om. Da kan HR agere mer proaktivt i det viktige endringsarbeidet. Men forutsetningene, og dermed også løsningen, ser ulik ut for ulike virksomheter.

I dette whitepaperet får du innsikt i hva som skjer når HR kommer på bakfoten i digitaliseringsarbeidet og hvordan du kan bidra til å snu denne trenden. Du får også konkrete råd om hva som er viktig å tenke på og hvordan du tar de viktige stegene mot digital HRM i ditt selskap.