Ledare - be om ursäkt

Kan en leder be om unnskyldning?

Dagens leder er ikke lenger en autoritet på et kontor, bak et skrivebord, men et likeverdig medlem av et team. For moderne ledere er sårbarhet ikke en svakhet, men et effektivt verktøy i ledelse.

Hva forbinder du med ordet «leder»?

Kanskje du tenker på en autoritær person, som sitter bak et skrivebord og som de ansatte har stor respekt for og til og med er litt redd for. En person som hever stemmen uten å bry seg om hva andre synes om det.

Tidligere var det tradisjonelle synet på ledere at han skulle være en autoritet, og at det å heve stemmen eller bli sint var en helt normal oppførsel. Det kan til og med bli sett på som et effektivt verktøy for å få ansatte til å rette seg ut i rekkene og en svakhet hvis lederen ikke løftet stemmen ved en feiltakelse.

De siste årene har synet på ledelse endret seg. I stedet for å heve stemmen, setter mange pris på åpenhet og at en leder kan vise sårbarhet. Autentisk istedenfor autoritær.

Er det plass til en skrikende leder på en moderne arbeidsplass?

Det er selvfølgelig bra at en leder er tydelig og kan sette grenser, det skaper et trygt og effektivt arbeidsmiljø.

Men autoritær ledelse kan forverre arbeidsmiljøet og redusere motivasjonen på arbeidsplassen. Hvis lederen hovedsakelig bruker stemmen som et verktøy, er det en risiko for at teammedlemmene lar være å foreslå nye, kreative løsninger på grunn av frykten for å møte en hevet stemme. Hvis ansatte ofte blir kritisert og hvis det ikke er tillat å mislykkes, avtar interessen for å jobbe kreativt, og de ansatte har en tendens til å bli mindre interessert i å ta på seg oppgaver utenfor sitt eget ansvarsområde.

Gammeldags ledelse interesserer ikke den nye generasjonen. Spesielt talentfulle, yngre kvinner er ikke interessert i å ta lederroller hvis ledelse er utdatert i følge Bright Network.  

Les også: Psykologisk trygghet som en del av det daglige lederskapet

Tør å vær deg selv

Brené Brown er en amerikansk forsker, sosiolog og lege i sosialt arbeid, og hun har vært en av de første som snakket mye om den nye måten å lede. Brown understreker viktigheten av sårbarhet og fordeler for ledere som i sin arbeidsrolle tør å vise sin personlighet. De blir mer lyttet til av teammedlemmer og andre kolleger, samt at det gir positive effekter når lederen tør å vise at hen ikke vet alt.

Et naturlig første skritt er å tenke på og stille deg selv spørsmålet: hvilken leder vil jeg være? Hvordan er min lederstil og hvordan vil jeg samarbeide med andre?

Når lederstilen er i tråd med ens egen personlighet, oppleves den også som ekte og genuin. Fremfor alt skaper en ekte og sårbar leder et trygt arbeidsmiljø for teamet sitt, som også forbedrer organisasjonens resultater.

Bruk dømmekraften din

Sårbarhet betyr imidlertid ikke at du tar alle dine private saker til arbeidsplassen, eller at du forteller om og om igjen hvor ufullstendig du er. Å bruke dømmekraft og magefølelse er en viktig del av sårbart lederskap.

En sårbar leder er sensitiv i de rette situasjonene og vet hva teamet trenger. Hen kan tilpasse sin lederstil til situasjonen, observerer hva som motiverer teammedlemmer og finner den beste måten å oppnå ønskede resultater.

Gi rom for å feile

I et team som har en sårbar leder, er det rom for feil og ufullkommenheter, og tillatelse til ens egne og andres feil. Å diskutere feil og lære av dem skaper et innovativt miljø og hjelper organisasjonen til å tilpasse seg en verden i stadig endring. En sårbar leder kan innrømme sine egne feil og be om unnskyldning. Dette fører til økt tillit på arbeidsplassen, og det viser teammedlemmene at du kan gjøre feil og at det er mulig å lære og vokse med dem.

Forfatter: Hanna Mattinen, Director HR and Payroll Services, Aditro

Les også: Psykologisk trygghet som en del av det daglige lederskapet

Gratis eBook

Ditt gamle lønnssystem koster antagelig mer enn du tror

I denne eBook’en kan du lære deg hva som skaper disse, ofte skjulte, kostnadene, hvordan du finner de, og hvilke verktøy som finnes for å kunne øke produktiviteten og samtidig redusere kostnadene dine.