Person går mot Aditro logotyp

Overføring av ferie til neste år – hvilke regler gjelder?

Er det noe vi nordmenn er gode til, så er det å ta oss en velfortjent ferie på hytta eller i sydligere strøk for å lade opp batteriene. Av og til skjer det imidlertid uforutsette ting som kan gjøre at vi ikke får tatt ut alle feriedagene vi har krav på. Da kan det bli aktuelt å overføre disse til neste år. Men hva sier egentlig reglene?

Så mange feriedager er det mulig å overføre til neste år

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har i utgangspunktet plikt til å sørge for at lovbestemte feriedager blir avviklet i løpet av året. Loven sier samtidig at

  • arbeidstakere kan overføre inntil tolv feriedager til neste år etter skriftlig avtale med arbeidsgiver
  • arbeidstakere som ikke har kunnet avvikle ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, har rett til å få alle resterende feriedager overført

Hvis en ansatt ikke tar ut alle feriedagene sine i løpet av et år, har vedkommende muligheten til å overføre inntil tolv feriedager til påfølgende år. Dette må imidlertid avtales, helst skriftlig, med arbeidsgiveren.

Les også: Arbeidstider og fri i jula – dette har du krav på

Kan arbeidsgiver kreve at du tar all ferie?

Arbeidsgivere kan som hovedregel kreve at den ansatte avvikler all ferien sin i løpet av ferieåret. Saken stiller seg imidlertid annerledes hvis en ansatt ikke har hatt anledning til å ta ut ferie – for eksempel hvis vedkommende har vært langtidssyk eller i foreldrepermisjon. I disse tilfellene skal resterende feriedager overføres automatisk.

Brudd på ferieloven

Selv om arbeidsgiver og arbeidstaker har delt ansvar for å sørge for at feriedagene blir avviklet, er det all grunn for arbeidsgivere til å følge opp dette nøye. Hvis en ansatt ikke har tatt ut all ferien sin i løpet av ferieåret, og det heller ikke eksisterer noen avtale om å overføre de resterende feriedagene, regnes dette nemlig som et brudd på ferieloven fra arbeidsgivers side. I tillegg til å få feriedagene overført kan arbeidstakeren i disse tilfellene kreve økonomisk erstatning for velferdstap.

Er det mulig å få utbetalt utestående ferie i kroner og øre?

Selv om det for mange nok hadde vært praktisk å motta økonomisk kompensasjon for ubrukte feriedager, er ikke dette mulig i henhold til norsk lov. Feriepenger blir utbetalt bare når den ansatte faktisk avvikler ferien. Overføres feriedagene til påfølgende år, blir også feriepengene overført. Den eneste anledningen ansatte har til å motta penger for ubrukt ferie, er når vedkommende avslutter arbeidsforholdet.

Råd til arbeidstaker:

  • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for når ferien fastsettes to måneder før.
  • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
  • Husk at det alltid må legges fram et krav om å få ferien utsatt hvis du har vært syk.

Fra Arbeidstilsynet

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Les mer på Arbeidstilsynets sider om ferie

Andre generelle regler om ferieavvikling i Norge:

Ferieloven sier at både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at den lovfestede ferien blir avviklet.

I ferieloven er lovfestet ferie 4 uker og 1 dag i løpet av et kalenderår. I tillegg har de fleste arbeidstakere en avtale om fire ekstra feriedager, noe som betyr at de fleste har 25 dagers ferie (5 uker) totalt, dette må avtales med arbeidsgiveren din.

Arbeidsgiver skal diskutere tidspunkt for ferie med ansatte «i god tid før ferien». Blir man ikke enig om når ferien skal avvikles, kan arbeidsgiveren fastsette ferieplasseringen. Ansatte kan likevel kreve at minst tre sammenhengende ferieuker, 18 virkedager, legges i perioden 1. juni–30. september.

Ferieoverføring i Aditro Lønn?

Har du Aditro Lønn eller HCM og ønsker bistand til oppdatering av startsaldoer? Da kan du enkelt legge inn bestilling via kundeportalen under «Lag en bestilling» (krever innlogging). Husk å legge ved Excel-oversikt over ferie per 01.01 samt ferie til gode fra i fjor, per ansatt.  

Ekstra ferieuke
Er du over 60 år eller fyller 60 i løpet av ferieåret, har du krav på en ekstra ferieuke. Du bestemmer selv når du vil ta ut denne, men husk å varsle arbeidsgiveren din minst to uker i forkant. Ekstraferien kan overføres til påfølgende ferieår etter avtale med arbeidsgiver.

Ønsker du å gjøre det enklere å godkjenne feriesøknader og holde oversikt over alle timeplaner?

Med apper og et fleksibelt system for håndtering av lønn, HR og timeregistrering kan du kutte mye unødvendig arbeid og samtidig ha full kontroll.

Kontakt oss i dag for å lære mer – eller book en gratis demo!