miljö

Regler for arbeidstid og lønn i påsken

Hvilke regler gjelder for lønn og arbeid i påsken? Har du rett til å gå tidligere onsdag før skjærtorsdag eller få betalt for de røde dagene?

Arbeidstid onsdag før skjærtorsdag

Mange bedrifter gir sine ansatte fri siste del av onsdagen før påske, men du har ikke rett til fri og dersom du får slutte tidligere dagen før skjærtorsdagen er det fordi arbeidsgiveren din gir deg det som en ekstra gode. Dette bør være beskrevet i personalhåndboken din. Noen tariffavtaler gir deg også rett til å slutte tidligere dagen før skjærtorsdagen, f.eks. kan de som jobber i staten, avslutte kl. 12:00 dagen før skjærtorsdagen.

I arbeidsmiljøloven står det at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00, dagen før en helligdag, (L​oven om helligdager og helligdagsfred § 2). ​​«Vanlige kontorarbeidere» skal derfor ikke jobbe etter kl. 18.00 dagen før helligdag. Men er det nødvendig pga. jobben og stillingstypen din eller er det er samfunnsviktig at du jobber etter kl. 18:00 er det lov.

Arbeidstid skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag

Dette er søndager eller helligdager. Arbeid er bare tillatt dersom det er nødvendig, som f.eks. for de som jobber i samfunnsnyttige jobber og for noen bransjer, eks. helse, transport, hotell og restaurant osv. Både palmesøndagen og første påskedag er vanlige søndager og røde dager som alle andre søndager i året og arbeid disse dagene reguleres av vilkårene for søndagsarbeid. (arbeidsmiljølovens paragraf 10-10).

Arbeidstid påskeaften

Påskeaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00 (gjelder «vanlig» kontorarbeid), de samme reglene gjelder for julaften og pinseaften. Dersom du skal jobbe etter kl. 15.00 disse dagene, må det være nødvendig eller samfunnsnyttig (eks. noen bransjer).

Har du rett til ekstra betalt for arbeid i påsken?

Det er ikke lovpålagt at arbeidsgiveren din skal gi deg tillegg i lønn dersom du jobber i påsken. Både lønn og eventuelle tillegg bør være fastsatt i avtalen du har med arbeidsgiveren din, eller gjennom en tariffavtale.

Har du rett til lønn dersom du har fri i påsken?

Dette beror ofte på om du har månedslønn eller timelønn. Har du månedslønn har du som regel lik lønn hver måned uavhengig antall arbeidsdager og blir ikke trukket i lønn pga. fridager i forbindelse med påske eller andre bevegelige helligdager. Har du timebetaling vil du som regel kun få betalt for de dagene og timene du faktisk er på jobb. Men noen tariffavtaler eller egne avtaler med arbeidsgiveren din kan derimot gi deg rett til betaling også på de røde dagene i påsken.  

Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ferie i påsken?

JA, arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ferie i påsken.

Dette må selvfølgelig avtales i god tid før påske. I loven står det at ansatt og arbeidsgiver må prøve å bli enig når ferie skal avvikles. Blir dere ikke enige, er det arbeidsgiver som bestemmer. Det betyr at lederen din faktisk kan si at du  ta ferie i påsken. Men de kan ikke tvinge deg til å ta mer ferie enn to uker utenom sommerferien. Dette skyldes at du har krav på tre uker sammenhengende ferie på sommeren (i perioden 1. mai til 31. sept). Med fem ukers ferie kan dermed ikke arbeidsgiver bestemme at du skal ta mer enn to av ukene resten av året.

Les også: Arbeidstider og fri i jula – dette har du krav på
Les også: Overføring av ferie til neste år – hvilke regler gjelder?


HR-system og personalhåndbok

Med en god personalhåndbok og et moderne HR-system er det enklere å holde kontroll på lover og regler. Vil du vite mer om vårt HR-system er det bare å ta kontakt eller booke en uforpliktende demo.    

Gratis eBook:

Vet du hvor mye HR- eller lønnssystemet ditt faktisk koster bedriften?

Ditt gamle lønnssystem koster antagelig mer enn du tror. I denne eBook’en kan du lære deg hva som skaper disse kostnadene, hvordan du finner de, og hvilke verktøy som finnes for å kunne øke produktiviteten og samtidig redusere kostnadene dine.

Last ned gratis eBook: