Våg å være mer som Pippi i uforutsigbarhetens tid

April 2020

Coronaviruset griper om seg både i jobb- og privatsfæren, og mange av oss opplever en hverdag preget av usikkerhet og bekymring. Men hvordan kan både du og bedriften din bruke krisen til noe nyttig? Svaret finner du kanskje i en barnebok fra 1945.

Da et av de strategiske kundemøtene som vi skulle gjennomføre i lokalene våre i juni, ble utsatt helt til slutten av august, begynte spørsmålene å strømme på. Vil vi faktisk kunne møtes etter sommerferien? Eller lever vi da fortsatt på Teams, både sosialt og på jobb? Og hva med sommerferien? Kan jeg dra på hytta på Koster, eller må jeg belage meg på kortreiste turer i skog og mark?

Jeg er ikke alene om å gruble mye over fremtiden i den uforutsigbare tiden vi lever i nå. Aldri før har samtalene handlet så mye om usikkerhet og bekymringer – men heldigvis også om optimisme og håp. Nylig snakket jeg med Anne Marthe Dahl Zettervall, som jobber som veileder og rådgiver, bl.a. i endringsprosesser. Hun fortalte meg at hun takler uforutsigbarhet dårlig og sammenlignet det med å gå over termin i svangerskapet. «Det tar liksom aldri slutt», sa hun, og fortsatte «Mye godt med dette korona-livet, altså. Det oppleves allikevel mest som en boble, men slik kan vi jo faktisk ikke leve!» 

Jeg tok også en prat med Elisabeth Seigerud Øverlier, daglig leder ved Lygnasæter Hotell, som fortalte om hvordan de få som var igjen på arbeidsplassen, hadde fått et helt unikt samhold og på den måten klarte å holde optimismen oppe. «Vi må se fremover sammen, for vi er alle i den samme uforutsigbare situasjonen», sa hun det så fint.

Og så er det Frida, som er russ i år, og som lenge har sett frem til en tid med mye fest og moro. Selv om hun selvfølgelig er skuffet over at russetiden blir alt annet enn forventet, har hun funnet sine måter å takle den unormale hverdagen på. «Det er viktig å finne noen aktiviteter som får deg til å slappe av, og samtidig sørge for å drive fysisk aktivitet og få frisk luft hver dag. I tillegg må vi huske å prate med hverandre, slik at vi ikke er stressa alene», sier hun. 

Uttalelsene til både Anne Marthe, Elisabeth og Frida forteller noe om hvor ulikt vi mennesker takler endring og usikkerhet, noe som har fått meg til å reflektere over følgende spørsmål: Hvem er det egentlig som tåler denne situasjonen best? Er det de endringsdyktige? Eller er det de introverte og gamerne – altså de som er vant til å være sosiale over nett? Vi befinner oss i en bratt endringskurve, og det er ganske individuelt hvor lenge vi befinner oss i de ulike fasene. Mens noen ser nye muligheter umiddelbart, er andre lenge i kjelleren.

Våg å være endringsvillig

Ifølge futurist og forfatter Stefan Hyttfors er vinnerne de som evner å se en ny fremtid og får til å skape verdier på nye måter. De som lar redselen styre og som klamrer seg til gamle forretningsmodeller, taper. Hyttfors mener også at det finnes to type ledere: de som holder fast i redselen og som vil tilbake til det gamle og kjente, og de som er endringsvillige og klarer å innse at man må omstille seg.

Jeg har hatt flere interessante samtaler med daglig leder i Aditro, Vivienne Karlsen, om endringsledelse i en tid så sterkt preget av usikkerhet og bekymring.

Hun er tydelig i sitt ståsted:

«Vi kan ikke spå hvordan fremtiden blir. Derfor forsøker jeg å ikke tenke så mye på det vi ikke kan kontrollere og heller fokusere på det vi kan forutse, på det som er kjent. 80% av våre inntekter er løpende inntekter basert på at vi hjelper kundene med å utbetale lønn eller jobbe med HR prosessene sine. Det er vanskelig for oss å forutse hvor mange av disse kundene som vil bli berørt, men vi kan fokusere på å opprettholde god kvalitet på denne viktige leveransen også i disse tider.»

Både Vivienne og alle vi andre i Aditro føler oss veldig heldige, for her er det fortsatt normal drift – bortsett fra at alle sitter på hjemmekontor, selvfølgelig. Det vi tilbyr våre kunder er systemer og tjenester som det er kritisk for dem at vi opprettholder, hvis ikke får de for eksempel ikke utbetalt lønn til sine ansatte.

Denne første perioden i corona pandemien har faktisk gitt oss økte inntekter og merverdi, siden vi må bistå kunder med rådgivning rundt permitteringer, refusjon av sykepenger, endring av fraværskoder og lignende. Og som Vivienne påpekte, det vil oppstå nye muligheter når vi kommer ut på den andre siden også – og det er disse mulighetene vi må forsøke å forutse, og ikke minst gripe.

Tenk som Pippi!

Forskning viser at tankesettet ditt er helt avgjørende for hvordan du takler endringer og kriser. Growth mindset, som den amerikanske psykologen Carol Dweck har forsket på og som flere bedrifter har tatt til seg de siste årene, er en måte å tenke på som fremmer endring. Det motsatte er fixed mindset, eller fastlåst tenkemåte, som hindrer endring. Harvard Business Review hadde nettopp en interessant podcast om «Managing the Stress and Uncertainty of Coronavirus», der forretningspsykologen Camille Preston forklarte hvordan vi kan takle usikkerhet bedre ved å adoptere et growth mindset. Kort fortalt handler dette om å være som Pippi og tenke at «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare!»

Til tross for usikkerhet og bekymringer ser vi i Aditro på coronakrisen som en anledning til å jobbe med og oppdage nye muligheter. Vi setter oss i stand til å handle raskt dersom det blir behov for det – dersom mange av våre kunder for eksempel går konkurs eller pandemien skulle eskalere.  Det betyr blant annet at vi legger planer for hvordan vi best kan håndtere en nedgang i inntekter som vi derfor må møte med reduksjon i kostnader, men vi legger samtidig aller mest vekt på å opprettholde trykket og se etter nye muligheter. Blant annet oppfordrer vi alle ansatte til å stille seg selv følgende spørsmål: Hva kan jeg gjøre for firmaet mitt akkurat nå? Faktisk er det slik at vi har mer tid til overs nå enn for 50 år siden, og det gjelder å bruke den tiden som er tilgjengelig riktig – både på jobb og i privatlivet!

En annerledes og spennende fremtid i vente 

Som privatmenneske sover kanskje Vivienne litt dårligere enn før, og hun innrømmer at hun ikke trives med en uforutsigbar hverdag. Hun liker å ha kontroll, struktur og en plan. Til tross for dette er hun ikke bekymret for virksomheten. «Vi kan ikke gjøre noe med hva myndighetene bestemmer. Vi må forholde oss til det som blir bestemt, og legge planer ut fra dette. Pandemiens utvikling er utenfor vår kontroll, og da velger vi å ikke legge vekt på det, men ha beredskapsplaner som kan iverksettes», sa Vivienne sist vi snakket sammen. I hver avdeling og i alle land i Aditro-gruppen, planlegges det både for et best tenkelig og verst tenkelig scenario, samtidig som et nordisk pandemic-team følger utviklingen nøye og er klare til å hjelpe avdelinger og enheter til å iverksette tiltak dersom det blir nødvendig. Før påske gjennomførte vi også stresstester av våre prosesser og systemer, som ga oss de svarene vi håpet på: Aditro har verktøyene, prosessene og kompetansen som skal til for å kan operere som normalt. At de fleste av våre ansatte er vant til å jobbe virtuelt, er selvsagt også en stor fordel.

Som virksomhet må vi tenke at vi har muligheter og ikke være redd for det vi ikke kan kontrollere. Når coronakrisen er over, vil den nye normalen sannsynligvis være veldig annerledes. Derfor nytter det ikke å holde fast i det som var. I fremtiden vil vi for eksempel møtes på nye måter. Nå har vi erfart at det fungerer godt å gjennomføre møter på Teams, og at det sparer både miljø, tid og penger. Samtidig må vi fortsatt møtes for å være sosiale, ha workshops og jobbe sammen. For til syvende og sist handler business om relasjoner, og fordi folk fortsatt er folk, bygges de aller beste relasjonene ansikt til ansikt.

Book en 30 min gratis demo!