Konsulenttjenester

Vi står overfor nye utfordringer og krav til effektivitet hver eneste dag. Endring er ikke bare uunngåelig, men konstant. Når du streber etter å sikre konkurransedyktighet, er det ikke tilpasning nok – du må gå enda et skritt. Konsulenttjenestene våre hjelper deg med å takle utfordringene og gir merverdi til virksomheten din og gir det rådgivning innen Lønn, HR og Reise. 

Prosess- og strategisk HR

Når vi støtter kundene våre i utviklingen av driftsmodeller og -prosesser, kan de bedre knytte strategiske objekter og planer til personal- og økonomistyringssystemer. Takket være lang erfaring, referanseundersøkelser og en omfattende nordisk kundebase, har vi kommersialisert konsulenttjenestene slik at vi kan tilby mer håndfaste, billigere og raskere resultater. Dette gir våre kunder muligheten til å øke sin driftseffektivitet. Vi tilbyr derfor prosess- og strategisk HR.

Styring av prosjekt og endringer

God prosjektstyring gjør at prosjektene kan iverksettes mer effektivt. Systematisk prosjektstyring sikrer at hovedoppgavene utføres i ulike prosjektfaser for å oppnå effektivitet i arbeidet og håndtering av både endringer og risiko. Det kontrollerer også at resultatene oppnås etter planen. Førsteklasses prosjektstyring har mye å si for om prosjektet blir vellykket.

Teknisk bistand innen Lønn og HR

Vi tilbyr teknisk bistand innen Lønn og HR – til deg når du trenger det.

Driftsprosesser mobiliserer organisasjonens strategier. Av denne grunn er det svært viktig at systemene støtter organisasjonens prosesser. Integreringsløsningene sikrer et effektivt teknisk driftsmiljø og informasjonsbruk.

Standardløsningene er basert på lang erfaring, men hvis de ferdigutformede alternativene ikke svarer til behovene dine, skreddersyr vi en løsning for deg. Vi har utformet og spesifisert den effektive iverksettelsen av løsningene for alle Aditros driftsmodeller, interne løsninger, SAAS og utkontrakteringstjenester.

Tjenester innen applikasjonsstyring

Aditros ekspertise, prosesser og praksiser i programhåndtering er basert på lang erfaring, ITIL-prosessrammeverk og andre beste praksiser. Takket være dette, kan vi tilby kundene våre de beste økonomi- og personalstyringsløsningene i bransjen. Aditros grundige ekspertise i lønns- og personalstyring, kombinert med teknisk ekspertise, gir kundene enda større fordeler.

Aditros programhåndteringstjenester innbefatter:

  • Oppdatering og støtte
  • Proaktiv koordinering og håndtering av endringer
  • Iverksettelse av endringer og utvikling i liten skala
  • Prosjektstøtte
  • Tjenestestyring

Backup på Lønn

Mange lønnsavdelinger består av kun en eller få personer, og det er ofte vanskelig å finne en vikar som kan steppe inn på kort varsel ved sykdom eller ferier. Har du Aditro Lønn i skyen kan vi være din backup. Les mer om Lønnsberedskap og vikar på Aditro Lønn.