Helping hand on a though journey

XACCT har valgt Aditro Lønn for sine kunder

XACCT inngår ny avtale med ADITRO og vil nå tilby lønnstjenester til sine kunder på Aditro Lønn, og forsterker med dette sin posisjon som en av de fremste på levering av fullservice lønnstjenester i Norge.

Visjonen for XACCT er å være fremst i Norge på digital transformasjon og effektivisering av regnskaps- og lønnsfunksjonen for norske virksomheter. Med en unik kombinasjon av faglige eksperter på lønn, teknologi-eksperter og sterke leverandører, som blant annet Aditro på området er grunnlaget lagt for å ta en slik posisjon.

«Vårt fokus har alltid vært å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for kunden, og gjennom det kunne redusere kostnadene. Det er gjennom gode leverandører som Aditro man utvikler seg og blir i stand til å gi kunden et helhetlig tjenestetilbud som grunnlag for å ta ut potensiale for gevinster» Marius Berg, CEO i XACCT.

For XACCT handler det om å ta i bruk teknologien riktig, etter beste praksis og ha de rette leverandørene slik at kundene kan ta ut gevinster og bruke sine ressurser på andre områder! Nå med Aditro som langsiktig leverandør av lønnssystem.

Fullservice lønnstjenester basert på Aditro Lønn

ADITRO og XACCT er ikke nye for hverandre. XACCT har levert lønnstjenester til sine største kunder på Aditro Lønn i snart 10 år. Den store forskjellen nå er at Xacct kan levere lønnstjenester fra egen produksjonslinje. Tidligere leverte de tjenester basert på at kundene selv har installert Aditro og de jobbet i kundens prosesser. Nå kan de tilby en fullverdig tjeneste til sine kunder basert på egen modell, og de kan strømlinjeforme og automatisere lønnsprosessene for alle sine kunder.

Hvorfor valgte dere Aditro?

Vårt utgangspunkt er at XACCT og ADITRO utfyller hverandre godt. Med ADITRO på laget kan Xacct utvikle og automatisere lønnsprosessene og levere mer effektivt til flere kunder. Det er her Aditro har sin styrke og dette gir gevinster både for oss som leverandør og for våre kunder. Xacct sin erfaring er at vi kan redusere så mye som 50% av kostnadene relatert til lønnsfunksjonen hos kunden gjennom å ta grep på dette området.

I tillegg er Aditro en norsk systemleverandør med sikkerhet og personvern i fokus. For XACCT er håndtering av sikkerhet og personvern svært viktig.

«At vi har en norsk systemleverandør som ADITRO på laget, som har sikkerhet i fokus og evner å levere på det er definitivt en stor fordel.»

ADITRO kan som en av de første i Norden vise til en sertifisering på personvern, og når vi snakker om levering av lønnstjenester er sikkerhet og personvern viktig å ivareta. At ADITRO er en norsk leverandør som utvikler og har all sin teknologi levert fra norsk jord er også viktig for mange virksomheter, avslutter Marius Berg, CEO i Xacct.

For Aditro representerer XACCT og deres rådgivere en fornøyd kunde gjennom mange år. En kunde som i mer enn 30 år har levert lønnstjenester til norske virksomheter. De er spesialiserte, kunnskapsrike og er en selvgående kunde som vi har jobbet tett med i mange år. Vi er trygge på at XACCT forvalter Aditro og våre felles kunder på en kompetent og god måte og er glade for at vi har fått til en ny avtale med XACCT.

Kjører du lønn for flere selskaper?

Aditro Lønn passer for konsern, lønnsoperatører, lønningskontorer eller byråer som håndterer lønn for flere avdelinger eller firmaer. I løsningen får du en sikker og digital måte å kommunisere med dine klienter/kunder, sende transaksjoner, dele filer og sende rapporter fra lønningskontoret til kunde eller klient.

xacct_logo_negativ