Lönespecialist

En svenske, en finne og en nordmann beregnet lønn – hvem vant?

Hvis Sverige, Norge og Finland faktisk konkurrerte i lønn, hvem ville da vinne?

Lønnspraksis i de nordiske landene varierer sterkt fra land til land. Så hvordan avgjør du om svensker, finner eller nordmenn er best til å beregne lønn? Selv om de nordiske landene er nær hverandre både kulturelt og geografisk, er det store forskjeller mellom landene når det gjelder arbeidsliv og lønnskultur.

Finland sine lønnsberegninger er mest komplisert

Generelt kan det sies at reglene for lønn er de strengeste i Finland, og det er både flere regler og variasjoner. Sverige har ca. 700 kollektivavtaler å holde styr på, men det er faktisk flere kollektivavtaler i Finland enn i både Sverige og Norge. Fra et lønnsperspektiv betyr dette at mange forskjellige unntak og spesielle situasjoner ofte må tas i betraktning.

Så hvis du måler hvem som har lønnskjøringer med flest variasjoner og følger de strengeste tidsbegrensningene, f.eks. for inntektsregisteret vil den finske gjengen score høyest.

I Sverige føler man seg avslappet og trygg med AI

Den svenske lønnsspesialisten har ofte en litt mer avslappet tilnærming til lønn enn sin østlige nabo, da han kan få hjelp fra AI med støtte for automatisering. Sverige har kommet litt lenger med utviklingen av AI, som bl.a. beregner sannsynligheter og du får varsler i systemet når manuelle innføringer skiller seg fra normalen. Svensken kan derfor tidlig identifisere feil og mangler som skyldes den menneskelige faktoren, noe som sparer tid på lang sikt.

I Norge fokuserer man på automatisering

Nordmannen har litt færre regler og forskrifter enn svensken. Når det er færre regler og variasjoner, er det lettere å lage pålitelige automatiseringer. Når det gjelder automatisering og robotisering som fungerer i smarte systemer, er nordmenn foreløpig et skritt foran. Den norske lønnsspesialisten har et mer avansert system og mindre manuelt arbeid enn f.eks. sine finske naboer.

Hvem vinner?

Forskjellene i lønnsberegning fra land til land er en utfordring for lønnssystemene. Et system tilpasset finske forhold ville være for strengt for svensker eller nordmenn, og de svenske og norske systemene vil ikke gi finnene tilstrekkelige verktøy for å ta hensyn til deres avtaler og vilkår.

Så hvem vinner lønnsberegningen? En finne som dominerer i antall regler, en avslappet svenske som bruker AI, eller en nordmann som drar nytte av automatisering? Til slutt vinner de alle, fordi lønn kan med riktig løsning beregnes raskt og riktig i hvert land og følge hvert land sine lokale krav og lover.  

Nordisk HR – og lønnssystem.

Lønnssystemene hos Aditro er basert på behovene som varierer i de nordiske landene, og du kan enkelt koble på HR-moduler som funker fint i alle land. På den måten kan nordiske selskaper ta ut det fulle potensialet i felles løsning, få konsernrapporter og effektivisere HR-oppgaver på tvers av land, samtidig som det lokale behovet innen lønn blir ivaretatt.

Snakk med oss om Nordisk lønn & HR – dette kan vi. 😊

Bestill en personlig og uforpliktende demo.