Header bottom decoration

Lønnssystem – Aditro Lønn

Aditro Lønn er et komplett, fleksibelt og effektivt lønnssystem i skyen for store og mellomstore bedrifter eller bedrifter med strenge krav og komplekse behov. Her kan du bygge på med moduler du har behov for og på denne måten skreddersy et lønnssystem som passer for din bedrift. Aditro Lønn er en av markedets beste løsninger for de kundene som ønsker dyp og bred funksjonalitet.

Lønnssystemet er sømløst integrert med Aditro HR sine løsninger for bl.a. utlegg og reise, timeregistrering, rapportering, kompetanse, onboarding osv. Lønnssystemet har tidsstyring på alle personlige satser, tariffer og lønnsstiger. Dette gjør systemet meget fleksibelt med hensyn til korrekt avlønning, lønnsjustering og ikke minst mulighet for korrekt etterbetaling. Book en uforpliktende demo på Aditro lønn.

Håndterer du lønn for for flere selskaper?

Er du et konsern med flere datterselskap eller et lønnskontor med mange klienter?

Nøkkelfunksjoner i lønnssystemet Aditro lønn


Tilpasset dine behov

 • Systemet settes opp og skreddersys etter dine spesifikke behov
 • Aditro Lønn kommer med forhåndsdefinert grunndata med lønnsarter, beregningsregler, rapporter osv. for de fleste behov.
 • Friheten er likevel stor for den enkelte kunde til å definere/omdefinere dette selv – det skal være fleksibelt å jobbe i Aditro Lønn!

Kontrollmuligheter og maskinlæring

Er du usikker på om du har oversett noe? La systemet hjelpe deg med å avdekke avvik, f.eks timer eller beløp som er utenfor normen, verdier som mangler.

 • Kjør kontroller kontinuerlig eller ved hendelser i systemet som du har satt opp, og på den måten få en tilbakemelding i en arbeidsliste dersom det er oppdaget feil eller avvik som trenger oppmerksomhet.
 • Alle kontroller som finner avvik gir en varsling i kontrollpanelet, og det genereres en oppgave i arbeidslisten.
 • Vi har også koblet på avansert maskinlæring, som over tid vil tolke data som går gjennom systemet og kunne varsle deg dersom det avdekkes unormale verdier selv der hvor det ikke er definert en eksplisitt kontroll.

Automatiserte prosesser

Vi har utviklet et konsept som vil redusere behovet for manuelle lister, kontroller og oppgaver og kjøreplanfunksjonaliteten er svært fleksibel.

 • Stor grad av automatikk og prosesstøtte.
 • Vi har flyttet de manuelle listene og oppgavene inn i lønnssystemet og lar lønnssystemet ta seg av gjennomføringen!
 • Sett opp egen- eller predefinerte kjøreplaner med innebygde jobber og milepæler som kjøres i sekvens eller med avhengigheter. Man kan lage flere kjøreplaner og kjøreplanmalsett, for deretter å tilordne på de firmaene som skal følge planene.
 • Bort med manuelle regneark og papirløsninger, opprett kjøreplaner i systemet, og la systemet sørge for at ting blir gjort til riktig tid og rekkefølge.

Kraftige rapporterings- og analyseverktøy

Vi forstår viktigheten av å lese ut relevante data fra systemet for å kunne fatte riktige beslutninger for veien videre. Våre rapportverktøy er ekstremt fleksible og kraftige, og kan fremstille data på den måten brukeren ønsker å få den levert. Rapporteringsløsningen leveres med en rekke ferdig definerte rapporter, og har i tillegg innebygd en fri lønnsrapport som kan bygges opp til å levere data helt fritt definert etter brukerens ønsker.

Rapporter kan distribueres, samt at ledere kan ta ut rapporter, som dere har definert, i lederportalen til Aditro Lønn.

Eksempler på systemrapporter:

 • A-melding datarapport
 • Banklister og trekkeierrapporter
 • Endringslogger
 • Kontosammendrag og spesifikasjoner
 • Pensjonsrapportering
 • SSB-rapporter
 • Fri lønnsrapport

Lønnsberegning / etterbetaling

Vi garanterer en kraftig og fleksibel lønnsmotor som beregner korrekt lønn til rett tid. All lønnsinformasjon er tidsstyrt med full historikk på alle transaksjoner og lønnsfelt, noe som også gjør at vi også har en råsterk etterbetalingsfunksjon.

 • Tidsstyrte verdier i bl.a. alle type satser, regulativ, lønnstrinn, skattekort og kontering.
 • Fleksibel definisjon av lønnarter, satstabeller, regulativ, lenkearter, lønnsgrupper osv.
 • Lønnsslipp i portal, men også på papir, epost, web eller intranett om du vil.

Legg etterbetalingen fast på kjøreplan med beregning noen måneder tilbake i tid, slik at du har fast kontroll på at alt er tidsriktig korrekt til  enhver tid – da slipper du skippertakene!

Lønnssystemet støtter

Aditro HR

 • Aditro Lønn er tett integrert med våre HR-moduler, som eks. Expense, Travel, Time, Analytics.
 • Adiro Lønn kan kjøres med Aditro HR som master for data, både person/ansatt og transaksjoner.
 • Men du kan også velge å kjøre motsatt: Aditro Lønn er master for enkeltmoduler i HR, f.eks reise- og utleggsmodulen i HR-systemet (Expense).

Bransjer

Lønnssystemet passer for mellomstore og større bedrifter eller bedrifter med behov for økt kompleksitet innen lønn og HR.

Uansett hvilken bransje du jobber i så trenger du å utbetale lønn til dine ansatte. Fleksibiliteten i systemet, vår lange fartstid og erfaring innen en rekke bransjer gjør at løsningen passer for de aller fleste Norske selskap.

Integrasjoner mot myndigheter

 • Lønnssystemet Aditro Lønn har alle nødvendige integrasjoner med myndigheter.
 • Vi benytter virksomhetssertifikat for integrasjon med myndighetene, som f.eks NAV og Altinn. Dette gjelder bl.a skattekort, A-melding, fraværskjemaer og inntektsmelding.

Integrasjoner mot ERP-system og HRM-system

 • Du kan integrere med eksterne systemer og vi har ferdige integrasjoner med de mest brukte  økonomi- og HRM-systemene.
 • Våre utviklere lager nye integrasjoner ved behov.
 • Det er en meget sterk import/eksport-modul for person/ansatt, variable transaksjoner, samt fleksibel definisjon av regnskapsformater.
 • Aditro Lønn tilbyr også eksterne API grensesnitt på person/ansatt og transaksjon.

Tjenester rundt Aditro Lønn

Vil du kjøre lønn selv eller outsource lønn?

Vurdrer du Outsourcing av lønnstjenesten slik at du kan fremtidssikre effektiviteten? Vi leverer tjenester som gir deg muligheten til å håndtere alle personal-, lønns- og reiserelaterte oppgaver på en sikker og kostnadseffektiv måte. I Aditro har vi en av Norges største fagmiljøer innen lønn og HR – la oss hjelpe deg.

Les mer om Outsourcing lønn

Konsulenttjenester

Vi står overfor nye utfordringer og krav til effektivitet hver eneste dag. Når du streber etter å sikre konkurransedyktighet, er det ikke tilpasning nok – du må gå enda et skritt. Våre konsulenttjenester innen lønn og HR hjelper deg med å takle utfordringene og gir merverdi til virksomheten din. Hos oss får du rådgivning og konsulenthjelp innen Lønn, HR og Reise. 

Les mer om konsulenttjenester innen lønn og HR

Utbildning

Backup og vikar på Aditro Lønn

Har du Aditro Lønn i skyen kan vi være din backup på lønn dersom du trenger hjelp i korte eller lange perioder.

Les mer om Aditro Backup og Vikar

Book en uforpliktende 30 min online demo!