At Aditro

Vi i Aditro jobber med lønn hver dag og er eksperter innen området.

Vi leverer tjenester som gir deg muligheten til å håndtere alle personal-, lønns- og reiserelaterte oppgaver på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette krever spesialekspertise som må oppdateres kontinuerlig, og i Aditro har vi Norges største fagmiljø innen lønn og HR.

Vi utvikler systemer for lønn og HR, og holder kurs i både fag og system for mange bedrifter i Norge. Våre ansatte er derfor til enhver tid oppdatert innenfor lønns- og HR-området – og vi kan tilby deg som kunde en tjeneste med høy kvalitet i henhold til alle gjeldende lover og regler.

Ved å overlate ansvaret for lønn til oss kan du:

 • fokusere på de viktigste områdene av virksomheten din
 • få forutsigbarhet og fleksibilitet i kostnadene forbundet med lønn
 • ha den nødvendige ekspertisen til rådighet til enhver tid

Les gjerne vår blogg om 5 tips til vellykket outsourcing

Aditro BPO (Business Process Outsourcing)

Er en bedriftsløsning for lønnshåndtering. Løsningen dekker alle lønnstjenester, fra mottakelsen av materiell til behandlingen av dem, lønnsberegning, utbetaling, rapportering og rådgivningstjenester. På grunnlag av data mottatt fra Kunden sørger Aditro for beregning og utbetaling av lønn til rett tid og produserer i tillegg data til regnskap, offen­tlige myndigheter, statistikker og rapporter.

Outsourcing av lønn kan for eksempel innbefatte følgende oppgaver:

 • Opprette, oppdatere og avslutte arbeidsforhold
 • Behandle lønnstransaksjoner
 • Behandle informasjon om fravær og ferie
 • Lønnskjøring og utbetalinger
 • Skatt, pensjon og offentlig rapportering
 • Refusjonsbehandling mot NAV
 • Behandling og kontroll av reiseregninger og bilag
 • Kundestøtte

Aditro tar fullt ansvar for å drive hele eller spesifikke deler av forretningsprosessene innen HR eller lønn.

Sammenlignet med SaaS-løsningen tilføyer outsourcing-modellen enda mer tjenesteinnhold til leveringen, hvilket betyr at vi også håndterer de administrative aktivitetene og oppgavene (f.eks. deler av eller alle forretningsprosessene).

Aditro leverer outsourcing-tjenester innen HR-områdene: lønn, fravær, trygderefusjoner, reiseadministrasjon, personaladministrasjon.

 

Prismodell: Fast pris for standard implementering. Stykkpris på standardtjenester som ønskes levert.

Fordelene med en outsourcing-løsning er:

 • Kostnadseffektivitet grunnet Aditros stordriftsfordeler og ferdigheter – fra faste til variable kostnader
 • Optimaliserte prosesser og beste praksiser vil gi deg mer tid
 • Fleksibilitet og skalerbarhet av tjenester – Aditro tilpasser seg din virksomhets behov
 • Redusert sårbarhet

Nøkkelord; Outsourcing, Aditro, HR, Lønn, Lønnskjøring, lønnssystemer, personal, reiseregninger, oppgaver, fag, virksomhet, bedrift, fleksibilitet, ekspertise, eksperter, BPO, Busines Process Outsourcing, lønnshåndtering, lønnstjenester, refusjon, NAV, fravær, ferie, arbeidsforhold, kundestøtte.