People

People

People handler om deg. Informasjon om medarbeidere og organisasjon, samlet på en sikker og lett tilgjengelig plass.

People hjelper deg håndtere persondata. Skap din organisasjon og ha kontroll på informasjonen om dine medarbeidere.

People gjør det enkelt å holde orden på ansattinformasjon og ta bedre beslutninger gjennom analyser.

Employment

Samle og håndter ansattinformasjon

Organization

Bygg opp og håndter din organisasjon

Salary Review

Oppretthold rett kompensasjon

Analytics

Baser din avgjørelser på analyser

Employment

Oppretthold riktig informasjon gjennom hele ansettelsessyklusen. Gjør dine sjefer og administratorer lykkelige ved å gi dem en service som støtter de i arbeidet med å holde ansattinformasjonen oppdatert til enhver tid. 

Prosess

Onboarding 
Legg til ansattinformasjon I Aditro HR. Introduser den nyansatte til din organisasjon og dokumenter prosessen.

Manage master data  
Oppdater ansattinformasjon for å sikre at rett opplysninger benyttes.

Employee exit 
Sørg for en vellykket og smidig overgang ved å planlegge og fullføre kunnskapsoverføring til den ansatte. Avslutt ansattforholdet for den medarbeider som forlater selskapet.

Workflow support
Godkjenning av ansattinformasjon og andre arbeidsflyt for å understøtte nøyaktig og pålitelig data.

Eksempelfunksjoner

Master data  
Mulighet for å eksportere informasjon til Payroll og andre systemer.

Timeline
Følg den ansettelsesreisen gjennom tidslinjen

Parallel employment
Støtter parallelle arbeidsforhold

Photo
Legg til bilder i systemet og se hele teamet ditt

Organization

Samle strukturen og informasjonen om din organisasjon på et sted. Gir deg verktøyene du trenger for å bygge din organisasjon og skape regler og retningslinjer for ansettelse, roller og godkjenninger.

Prosess

Definer hvilke enheter som skal brukes i organisasjonstreet. Importer dem eller legg dem til manuelt.

Plasser hver enhet i organisasjonstreet.

Legg til ansatte til enhetene. Mulighet for importere eller drag and drop ansatte.

Koble Ansatte til forhåndsbestemte roller. Dette sørger for at den ansatte får tilgang til informasjonen nødvendig for dem.

Eksempelfunksjoner

Drag-and-drop 
Støtter administrasjonens ansvar for å holde informasjonen oppdatert. 

Organisasjonstre 
Gjør organisasjonen synlig visuelt ved å lage et organisasjonstre i Aditro HR.

Salary review

Sørg for å kompensere dine ansatte riktig. Få effektive verktøy for å endre lønnen i din organisasjon.

Prosess

Planlegg - Sett ditt kompensasjons budsjett.

Lag simuleringer av kompensasjon distribusjonen.

Juster budsjettet.

Gjennomføring - Tildel justert kompensasjon til enhetene.

Fastslå og håndtere godkjenningsflyten.

Gå igjennom og verifiser resultatet.

Sluttfør

Eksporter til lønn.

Eksempelfunksjoner

Planlegging og budsjetterings støtte for lønnsforhandlinger
Ansattdata og demografisk informasjon.

Eksport funksjonalitet
Eksport oppdateringer til lønn.

Godkjenningsstyring
Bestem godkjenningsflyten.

Enkel arkiv tilgang
Finn hva du trenger, når du trenger det.

Analytics - Ta bedre beslutninger

Prioriter det som virkelig betyr noe med hjelp av analytics. 

Prosess

Datainnsamling
Samle den data du vil analysere

Datahåndtering
Velg hvilken måte du vil at informasjonen skal vises. Velg å overvåke eller skape rapporter.

Eksempelfunksjoner

Behandle rapporter
Forhåndsdefinerte maler er tilgjengelig med muligheten til å skape egne rapporter.

Status view
Hold styr på manglende informasjon med status view.

Excel eksport
Når du behøver ta ut rapporter av systemet kan du enkelt eksportere det til Excel.


Nøkkelord; People, informasjon, medarbeidere, organisasjon, employment, organization, salary review, analytics, onboarding, workflow, struktur, verktøy, prosess, salary, review, analytics, datainnsamling, datahåndtering, excel.