Talent

En samling av verktøy som sømløst å ta vare på deres talenter daglig, månedlig og årlig.

Talent hjelper deg gjøre dine medarbeidere gode. Bygd rundt klare mål, fri flyt av informasjon og tilbakemelding. Talent sørge for at dine medarbeidere får den belønningen de er verdt basert på den kompetansen de innehar. Ikke hvilken posisjon de har i hierarkiet.

Competence

Utvikle foretakets talenter

Perform 

Skap et felles mål for hele organisasjonen.

Talks

Engasjer dine medarbeidere

Competence

Håndter, overvåk og hold styr på dine medarbeideres kompetanseutvikling.

Prosess

Sett strategi
Sett kompetansestrategi og identifiser nøkkelkompetanse og ressurser.

Identifiser kunnskapsgap
Identifiser gap hvor mer kompetanseutvikling behøves.

Planlegg tiltak
Planlegg tiltak på organisasjon og individuelt nivå.

Evaluer
Gå igjennom utviklingen og oppdater kompetansenivåene.

Eksempelfunksjoner

Kompetanse rammeverk.
Skap og oppretthold kompetansestruktur og individuelle kompetanseprofiler.

Rollesammenligning 
Sammenlign roller med målnivåer.

Sertifiseringsoppfølging
Hold orden på sertifiseringen og motta automatiske påminnelser.

Søk 
Finn nødvendig kompetanse innad i din organisasjon.

Rapporter og overvåking
Overvåk utviklingsnivåer og last ned rapporter

Perform

Gjør det enkelt å skape individuelle mål for både ledere og medarbeidere og link dem mot organisasjonens overordnede strategier.

Prosess

Planlegg og forbered
Lag strategi
Sett mål
Sett kortsiktige og langsiktige mål
Lag gjøremål
Bryt det ned til handlinger og operative oppgaver
Spør fremdrift
Følg opp
Evaluer
Få tilbakemelding
Vurder resultat

Eksempelfunksjoner

Individuell målsetting 
S.M.A.R.T mål fokus.
Langsiktig og kortsiktig målsetting.

Fremdriftsmåling
Mål resultater, se status og sett aktive mål.

Oppgave liste
Oppgaver relatert til målene.

Oppfølgingsfunksjonalitet
Følg opp oppnådd mål.

Talks

Gi lederen et kraftig verktøy for å skape engasjement. Guide og hjelp lederne støtte sitt team. Gjør oppfølging og samtalen morsom, interaktiv og verdifull for alle parter.

Prosess

Forbered og planlegg
Forbered hva slag type av medarbeidersamtale du vil gjennomføre. Hva er hensikten og forventningene for samtalen?
Avtal tid
Finn, planlegg og sett av tid for samtalene.
Gjennomfør
Møt dine medarbeidere og gjennomfør samtalen. Bli enige om oppgaver under samtalen med interaktive funksjoner.

Følg opp og analyser.

Lag en tidsplan og oppgaver

Eksempelfunksjoner

Status
Få status over dine samtalesykluser.

Påminnelser
Få påminnelser og foreslåtte gjøremål for deg og ditt team.

Forhåndsdefinerte samtalemaler
Finn maler for onboarding, offboarding, check-ins og utviklingssamtaler.

Egne maler
Bygg egne foretakspesifikke samtalemaler.

Lett tilgjengelig arkiv 
Finn dine samtaler på din personlige tidslinje.

Varsler og påminnelser
Hjelp lederne huske samtalefrister og andre oppgaver.


Nøkkelord; Talent, Aditro, HR, Lønn, verktøy, daglig, månedlig, årlig, medarbeidere, informasjon, flyt, tilbakemeldinger, competence, perform, talks, strategi, rammeverk, kunnskap, roller, rapporter, evaluering, tiltak