Time

Time

Tidshåndtering - enkelt og greit

Gi dine medarbeidere en hyggelig opplevelse når de gjør sin tidsrapportering. Time gjør feriesøking, fravær og aviksrapportering raskt og enkelt. Time gir dine sjefer et lett forståelig overblikk over hva de skal godkjenne. 

 

Systemets hovedoppgave er å samle og håndtere medarbeideres faktiske arbeidstid og avvikene fra det opprinnelige skjemaet. Basert på denne informasjonen evalueres det mot den ansattes beregningsregler og sender en deretter grunn beregning som basis for lønnsutbetaling.

 

Time

Et web- og mobilbasert tidshåndteringssystem som en del av Aditro HR.

Prosess

Planlegg
Bygg skift og skjema.

Registrer
Søk om fravær, registrer overtid eller andre typer avvik gjennom din data, tablet eller smartphone.

Godkjenn
Godkjenn tidrapporter og individuelle hendelser.

Overføring til lønn
Godkjente hendelser sendes automatisk over til lønn.

Eksempelfunksjoner

Kalender 
Gir deg et overblikk over skift og registreringer gjennom månedene.

Skjemaplanlegging

Lag tidsplaner og organiser dine ansatte.

Registrering

Registrer oppmøte, fravær og søk etter ferie.

Planlegger

Se planene for teamet ditt og få oversikt over deres registreringer.

Godkjenning

Godkjenn eller avslå tidsrapporter og fraværsøknader.

Rapporter og overvåking

Hold styr på og analyser status for tidsrapporter.

Oppgaver og varsler

Få påminnelser og varsler når du har oppgaver å fullføre.


Nøkkelord; Time, Aditro, HR, tidshåndteringssystem, kalender, skjemaplanlegging, registrering, planlegger, rapportering, håndtering, varsler, fravær, ferie, tidsplaner, fraværssøknader, oppgaver, overføring, lønn