Posten Norge forlenger outsourcingsavtalen på Lønn med Aditro i to år

Posten Norge har benyttet lønnstjenester fra Aditro siden 2008. Den første avtalen varte fra 2008 til og med 2013. Aditro vant også neste anbudsrunde med en kontrakt som varer fra 2014 til 2017.

Det er denne avtalens to opsjons år Posten nå har utløst, slik at avtalen nå varer ut 2019.

Avtalen omfatter levering av lønn og lønnsrelaterte tjenester til Posten Norges ansatte ved bruk av Aditros eget lønnssystem Aditro Lønn.

Leveransen dekker alle områder som:

  • Mottak av data fra forsystemer
  • Behandling av lønn-, reise og utleggsrefusjoner
  • Kontroll og utbetaling
  • Rapportering
  • Lønnsoppgjør
  • Trygderefusjoner
  • Andre lønnsrelaterte oppgaver

«Aditro har gjennom avtaleårene levert tjenester av god kvalitet og tilegnet seg god kompetanse og bred erfaring i produksjon av lønn- og trygderefusjonstjenester for oss», sier direktør for Posten Norges HR-senter, Astrid Hvalbye Berle.

Vivienne Karlsen, Daglig leder i Aditro, sier at hun er veldig stolt over at Posten Norge på nytt utvider avtaleperioden med Aditro. Vi tolker dette som at vi leverer den høye kvalitet Posten forventer av en slik leverandør.Posten Norge forlenger outsourcingsavtalen på Lønn med Aditro i to år

Dette betyr at vi fortsetter å vokse innenfor levering av lønn- og trygderefusjonstjenester. Våre to lønnssentre, i Trondheim og på Gran, har gjennom den siste tiden arbeidet systematisk med effektivisering og leveranser i hht ISAE3402, og leverer lønnstjenester til meget attraktive betingelser for våre kunder, sier Vivienne Karlsen.