Transparent kvalitet øker tillit og skaper konkurransefordeler

Hvordan defineres kvalitet? Når vi snakker om kvalitet, dreier det seg ofte om produktets eller tjenestens egenskaper og om kvalitetsavvik og kvalitetskontroll. Det finnes mange definisjoner på ordet kvalitet, og betydningen av kvalitet er alltid viktig i kundeopplevelsen. Ved alle anskaffelser eller innkjøp ønsker kunden en kvalitet som er (tilstrekkelig) god. Kvalitetsnivået som kunden tilstreber, kan variere avhengig av hva man anskaffer. Kundenes krav eller toleranse varierer, og vi kan bruke begrepet «tilstrekkelig god». Det vil si ikke perfekt, men det som passer med formålet.

Kvalitet er både et abstrakt begrep som er knyttet til mennesket og dets oppfatninger, og et objektivt begrep der målet er målbart for både produsenten og kunden. For Aditro er kvalitet viktig – fra teknisk ytelse til plattform, systemutvikling og levering av tjenester. Et eksempel er lønnsadministrasjon, som alle ansatte kjenner til, og der alle elementer er til stede.

«Jeg utfører arbeidsoppgavene mine og får en kompensasjon som er avtalt med arbeidsgiveren. Jeg forventer at jeg får lønnen min regelmessig, og at summen stemmer. Når det gjelder måling av lønnsbetalingens kvalitet, er det viktig at tidsplanen holdes, og at alt er korrekt.»

For de fleste er det viktig at lønnen er nøyaktig den som er avtalt – ikke omtrent eller noe slikt. Det oppstår raskt irritasjon hvis det forekommer feil og summen på kontoen blir mindre enn hva den burde vært og hva arbeidstakeren hadde forventet.

Egen lønn oppfattes ofte som et følsomt tema. Man snakker helst ikke om lønnen sin, og arbeidstagerne forventer at alt skjer automatisk, at lønnen kommer inn til riktig tid, og at alt er korrekt, så lenge ansettelsen varer. Det er derfor en selvfølge at kravene til lønnsadministrasjonens kvalitet er høye. Kvaliteten skal være jevn, ingen feil aksepteres, og alt bør skje smertefritt. Kvalitetens betydning øker ytterligere hvis lønnsbehandlingen utplasseres. Kunden forventer kvalitet uten feil til en rimelig pris. Kunden vil ikke betale mer for kvaliteten, men er heller ikke innstilt på å nøye seg med dårligere kvalitet.

Hos Aditro satser vi på transparent kvalitet.  Vi vil være en trygg og pålitelig partner for kundene våre. Vi leverer målbare tjenester av høy kvalitet og beviser hele tiden for kundene våre at vi fortjener deres tillit. Vårt løfte til kunden er at vi vil forstå og gi støtte slik at kunden kan konsentrere seg fullt ut om sin forretningsvirksomhet. Samtidig skal vi holde høy kvalitet på våre egne tjenester og produkter. For å vise konkret hva kvaliteten betyr for oss, og hvordan vi holder kvalitetsnivået vi har lovet, har vi publisert kvalitetsretningslinjer for å styrke kvalitetsarbeidet vårt. Vi tilpasser alltid kvalitetsretningslinjene etter kundens strategi. Kundens visjon viser virksomhetens retning, mens kvalitetsstrategien viser hvordan vi når dit.

Her hos Aditro følger vi den internasjonalt kjente kvalitetsstandarden ISO 9001. Når det gjelder utplasseringstjenester, måler vi også kvaliteten ved hjelp av ISAE 3402, som er en kvalitetsmålingsstandard som passer godt for lønnsbehandling. Vi er en sertifisert tjenesteleverandør når det gjelder datasikkerhet, i henhold til ISO 27001, som også er viktig når det gjelder kvalitet. Vi satser også på bærekraftig utvikling ved å følge ISO 14001.

En vesentlig del av kvalitetskontrollen er å måle hvordan vi oppnår målsettingene som vi har satt opp. I kvalitetskontrollen bør det finnes en genuin vilje til å forbedre og utvikle virksomheten løpende. Det er ikke tilstrekkelig å måle og følge opp hvis det ikke finnes motivasjon for å utvikle seg og bli enda bedre.

I dagens verden endres kravene og behovene knyttet til forretningsvirksomhet raskt. For at organisasjonen skal greie å følge med og oppnå suksess, må den stå på stø grunn.

Kvalitetskontrollsystemet og kvalitetsretningslinjene som styrer den, skal hjelpe medarbeiderne og virksomheten til å bygge en fremtid i samsvar med visjonen og strategien som er etablert. Samtidig lytter vi til kundenes behov, ønsker og krav og garanterer den best mulige kundeopplevelsen.

Vi kommuniserer og har løsninger
Det er enkelt å kontakte oss. Vi kommuniserer aktivt. Løsningene våre er optimalisert og basert på ekspertise og samarbeid.

Vi sikrer
tilgjengeligheten, kontinuiteten og den høye datasikkerheten til tjenestene våre. Vi sørger for at tjenestene og løsningene våre følger gjeldende lover.

Vi kjenner og forstår
kundenes, HR-funksjonens og lønnsbehandlingens tilpasninger. Vi kjenner mulighetene som den nye teknologien gir. Vi har 50 års erfaring.

Vi utvikler oss og satser på nyskapning
Vi tar sikte på fullautomatisert lønnsbehandling og utvikler HR-løsninger som letter arbeidet ditt.

Du kan lese Aditros kvalitetspolitikk her >>