Vår egen Vivienne Karlsen med ekspertkommentar om Outsourcing på nettstedet Bedriftsøkonomi

Vivienne var en av lederne som uttalte seg om outsourcing i siste utgave av Sourcing, et bilag i Finansavisen. Sourcing er en del av nettstedet Bedriftsøkonomi. På bedriftsøkonominorge.no vil du finne en rekke artikler om økonomi og regnskap, Big Data, Cloud Computing, forretningsanalyser, i tillegg til flere andre nyttige temaer.

Vår egen Vivienne Karlsen med ekspertkommentar om Outsourcing på nettstedet Bedriftsøkonomi
Country Manager,
Vivienne Karlsen

Ledere fra Atea, Marcello Consulting og Itera svarte også på disse fire spørsmålene:

 1. Hva er de største utfordringene når det kommer til utsetting av tjenester i dag?
 2. Hva ser du som den største fremtidige utfordringen for sourcing bransjen?
 3. Hva er fordelene med utsetting av tjenester?
 4. Hvorfor er lønn og HR en tjeneste som bør settes ut?

Ved å outsource tjenestene får man tilgang til et stort fagmiljø som sikrer korrekt behandling.

 1. Hva er de største utfordringene når det kommer til utsetting av tjenester i dag?
  Kundens oppfatning er ofte at alt er «på stell» i dag, og det kan bli en sovepute for ikke å gjøre noe. Det kan for eksempel være gamle spesialordninger som lever videre. «Det har alltid vært slik». Ledelsen har muligens en annen oppfatning av virkeligheten enn lønns- og HR medarbeiderne, som underrapporterer behovet for endring.
 2. Hva ser du som den største fremtidige utfordringen for sourcing bransjen?
  Jeg ser ingen spesielle utfordringer, kun spennende muligheter. I tider med litt økonomisk usikkerhet, er outsourcing ofte et av de grepene bedrifter kan ta for å minimere risiko.
 3. Hva er fordelene med utsetting av tjenester?
  – Forutsigbart kostnadsnivå
  – Forutsigbar tjenesteleveranse og kvalitet regulert gjennom gode avtaler
  – Får ta del i fremtidig automatisering og effektivisering
  – Redusert avhengighet av bedrifts-intern kompetanse, mindre sårbarhet
  .
 4. Hvorfor er lønn og HR en tjeneste som bør settes ut?
  Disse tjenestene er ikke strategiske for bedriften, men innebærer prosesser som er viktige for alle bedriftens ansatte. Vi opplever ofte at bedriftene har begrenset med ressurser til å håndtere disse prosessene, og har kanskje ikke backup ved fravær. Til tross for dette blir fagområdet Lønn og HR stadig mer spesialisert. Ved å outsource tjenestene får man tilgang til et stort fagmiljø som sikrer korrekt behandling.

Du kan lese hele artikkelen her.