Header bottom decoration

ADITRO BPO

Outsourcing Lønn

Aditro jobber med lønn hver dag og er eksperter innen området. Vi leverer lønnstjenester til mellomstore og store selskaper i hele Norden. Framtidssikre effektiviteten med outsourcing av lønn og HR.

Sett bort lønn til ekspertene

Dersom du ikke ønsker å håndtere lønn inhouse kan du av oss få Lønnstjenester som gir deg muligheten til å håndtere alle personal-, lønns- og reiserelaterte oppgaver på en sikker og kostnadseffektiv måte. Lønn krever spesialekspertise som må oppdateres kontinuerlig, og i Aditro har vi en av Norges (og Nordens) største fagmiljøer innen lønn og HR.

La oss bli en del av ditt team

Vi utvikler integrerte systemer for lønn og HR, tjenester innen lønn og HR, og holder kurs i både fag og system for mange bedrifter i Norge. Vi er derfor til enhver tid oppdatert innenfor lønns- og HR-området – og kan tilby deg en tjeneste med høy kvalitet og i henhold til gjeldende lover og regler.

Med Aditro’s outsourcing tjenester innen lønn får du:

Spesialister innen Lønn & HR

Våre team er eksperter innen lønn, pensjon og sikkerhet og vi leverer oppfølging og kvalitet basert på SLA og KPI’er.

Support og utvikling

Support for dine ansatte, ledere og dine Lønns- og HR eksperter. Da vi kjører lønn for veldig mange selskaper får vi gjennom dialog med våre kunder kunnskapen vi trenger for å kontinuerlig forbedre og utvikle ny funksjonalitet.

IT teknisk

Teknisk support, drift, oppgraderinger, sikkerhet og endringer i løsningen dersom nye eller oppdaterte lover og regler.

Hva lønner seg?

Nytt lønnssystem eller outsourcing av lønn?

Bygg din egen Business Case helt kostnadsfritt. Regn ut hva som vil lønne seg, beholde det du har, gå over til outsourcing eller investere i et nytt lønnssystem

Fordeler med outsourcing av lønn:

Tidsbesparing

La oss ta oss av lønnshåndteringen slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten. Vi har ansvaret for at løsningen alltid er i henhold til lover og regler og du slipper å drifte og oppgradere eget lønnssystem.

Fleksibilitet og partnerskap

Dersom din business forandres er det raskt og enkelt å tilpasse våre tjenester til dine behov. Sammen lager vi den løsning og du ønsker. I tillegg rådgir vi deg til smartere prosesser og videreutvikling.

Trygghet og fagkunnskap

Håndterer du lønn selv sitter du ofte alene og du er mer sårbar dersom noe uforutsett skjer. Vi har alltid et team på plass som kan hjelpe deg. Hos oss får du tilgang til egne fageksperter og rådgivere innen lønn og HR.

Inkludert i vår standard lønnstjeneste:

 • Utarbeidelse av årlig kjøreplan.
 • Vedlikehold av grunndata: Person, Lønn- og trekkarter, Regulativ, Stilling, Organisasjon osv.
 • Elektronisk innhenting av skattekortinformasjon.
 • Innlesing av variable lønnsdata fra tidregistreringssystem eller selv-betjening.
 • Lønnsberegning med automatiserte kontroller: Skattetrekk, Arbeidsgiveravgift og Feriepenger.
 • Lønnstrekk: Fagforening, Bidragstrekk, Påleggstrekk, Øvrige trekk.
 • Utsending av lønnslipp på e-mail, «Digipost» eller «e-Boks».
 • Sluttoppgjørsberegning.
 • Lønnsjustering.
 • Etterbetaling av lønnsjustering.
 • Gruppelivsforsikring trekk og innberetning.
 • Standard lønnsrapporter.
 • Rapporter til arbeidsgiver/arbeidstaker-organisasjoner.
 • Rapporter til pensjons- og forsikringsselskap.
 • A-melding (tidl.terminoppg./AA-reg./SSB-stat./LTO/årsoppgave, følgeskriv).
 • Pålagt offentlig rapportering.
 • Pensjonsrapportering til forsikringsselskap/pensjonskasse.
 • Fordelsbeskatning og evt. innrapportering av: Firmabil, Mobiltelefoner, Andre goder.
 • Fil for overføring til økonomisystem og tilhørende rapporter.
 • Fil for overføring til bank for utbetaling av lønn og betaling av trekk og tilhørende liste.
 • Lønnsbistand til nøkkelpersoner.

Tilleggstjenester til BPO Lønn:

Manuelle oppgaver:

 • Manuell registrering av variable lønnsdata.
 • Utsending av lønnslipp på papir.

Reiseregninger:

 • Web-tilgang til reiseregningssystem.
 • Utbetaling over lønn eller direkte remittering.
 • Kontroll av reiseregninger.
 • Ajourhold av aktuelle tabeller: diett, valuta etc.

Trygderefusjoner NAV:

 • Danning og framsetting av krav.
 • Evt. purring og avstemming av mottatte beløp.
 • Oppfølging ved avvik mellom krav og mottatt beløp.

Se video om hvorfor Caruna valgte å outsouce lønnstjenesten

Fordeler og ulemper med outsourcing av lønn

Er du usikker på om bedriften din bør outsource lønn eller beholde lønnsfunksjonen internt?

Her er en oversikt over de viktigste grunnene til at kundene våre har valgt outsourcing – hvilke fordeler og ulemper det kan gi deg, og hva som faktisk skjer når du lar noen andre ta seg av lønnskjøringen.

outsourcing lønn

Internasjonal Lønn

Når det gjelder lønn på tvers av landegrenser, står internasjonale organisasjoner ofte overfor en stor utfordring: forskjellige lønnsleverandører og prosesser på tvers av land. Det kreves mye jobb for å harmonisere lønnshåndteringen og konsolidere rapportering. SD Worx leverer lønnstjenster til internasjonale selskaper i mer enn 150 land. Du får sømløs integrasjon med HR-programvare som tids- og fraværssystemer, globale rapporteringsmuligheter og lønnsoutsourcing i fleksible pakker.

 • Outsource kompleks lønns-håndtering til våre lokale eksperter.
 • Få et sentralisert lønnsteam eller en lokal kontakt i hvert land, eller kanskje en kombinasjon.
 • Rapportere Core HR-data og lønnskostnader raskere uten manuelt arbeid.
 • Bruk SD Worx sin Core-HR på tvers av land og få en komplett HR-løsning. Eller koble det sammen med HRIS -systemet ditt.

Les mer om internasjonal lønnshåndtering med SD Worx (engelsk)

La oss ta en prat om Outsourcing!