Header bottom decoration

Outsourcing Lønn

Framtidssikre effektiviteten med outsourcing av lønn og HR

Aditro jobber med lønn hver dag og er eksperter innen området. Vi leverer lønnstjenester til mellomstore og store selskaper i hele Norden.

Dersom du ikke ønsker å håndtere lønn inhouse kan du av oss få Lønnstjenester som gir deg muligheten til å håndtere alle personal-, lønns- og reiserelaterte oppgaver på en sikker og kostnadseffektiv måte. Lønn krever spesialekspertise som må oppdateres kontinuerlig, og i Aditro har vi en av Norges (og Nordens) største fagmiljøer innen lønn og HR.

Vi utvikler integrerte systemer for lønn og HR, tjenester innen lønn og HR, og holder kurs i både fag og system for mange bedrifter i Norge. Vi er derfor til enhver tid oppdatert innenfor lønns- og HR-området – og kan tilby deg en tjeneste med høy kvalitet i henhold til gjeldende lover og regler.

Last ned vår kostnadsfrie guide «5 tips for en vellykket lønnsoutsourcing» 

Med Aditro’s outsourcing tjenester innen lønn får du:

Spesialister innen Lønn & HR

Våre team er eksperter innen lønn, pensjon og sikkerhet og vi leverer oppfølging og kvalitet basert på SLA og KPI’er.

Support og utvikling

Support for dine ansatte, ledere og dine Lønns- og HR eksperter. Da vi kjører lønn for veldig mange selskaper får vi gjennom dialog med våre kunder kunnskapen vi trenger for å kontinuerlig forbedre og utvikle ny funksjonalitet.

IT teknisk

Teknisk support, drift, oppgraderinger, sikkerhet og endringer i løsningen dersom nye eller oppdaterte lover og regler.

Fordeler med outsourcing av lønn:

Tidsbesparing

La oss ta oss av lønnshåndteringen slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten. Vi har ansvaret for at løsningen alltid er i henhold til lover og regler og du slipper å drifte og oppgradere eget lønnssystem.

Fleksibilitet og partnerskap

Dersom din business forandres er det raskt og enkelt å tilpasse våre tjenester til dine behov. Sammen lager vi den løsning og du ønsker. I tillegg rådgir vi deg til smartere prosesser og videreutvikling.

Trygghet og fagkunnskap

Håndterer du lønn selv sitter du ofte alene og du er mer sårbar dersom noe uforutsett skjer. Vi har alltid et team på plass som kan hjelpe deg. Hos oss får du tilgang til egne fageksperter og rådgivere innen lønn og HR.

Inkludert i vår standard lønnstjeneste:

 • Utarbeidelse av årlig kjøreplan.
 • Vedlikehold av grunndata: Person, Lønn- og trekkarter, Regulativ, Stilling, Organisasjon osv.
 • Elektronisk innhenting av skattekortinformasjon.
 • Innlesing av variable lønnsdata fra tidregistreringssystem eller selv-betjening.
 • Lønnsberegning med automatiserte kontroller: Skattetrekk, Arbeidsgiveravgift og Feriepenger.
 • Lønnstrekk: Fagforening, Bidragstrekk, Påleggstrekk, Øvrige trekk.
 • Utsending av lønnslipp på e-mail, «Digipost» eller «e-Boks».
 • Sluttoppgjørsberegning.
 • Lønnsjustering.
 • Etterbetaling av lønnsjustering.
 • Gruppelivsforsikring trekk og innberetning.

 • Standard lønnsrapporter.
 • Rapporter til arbeidsgiver/arbeidstaker-organisasjoner.
 • Rapporter til pensjons- og forsikringsselskap.
 • A-melding (tidl.terminoppg./AA-reg./SSB-stat./LTO/årsoppgave, følgeskriv).
 • Pålagt offentlig rapportering.
 • Pensjonsrapportering til forsikringsselskap/pensjonskasse.
 • Fordelsbeskatning og evt. innrapportering av: Firmabil, Mobiltelefoner, Andre goder.
 • Fil for overføring til økonomisystem og tilhørende rapporter.
 • Fil for overføring til bank for utbetaling av lønn og betaling av trekk og tilhørende liste.
 • Lønnsbistand til nøkkelpersoner.

Tilleggstjenester til BPO Lønn:

Manuelle oppgaver:

 • Manuell registrering av variable lønnsdata.
 • Utsending av lønnslipp på papir.

Reiseregninger:

 • Web-tilgang til reiseregningssystem.
 • Utbetaling over lønn eller direkte remittering.
 • Kontroll av reiseregninger.
 • Ajourhold av aktuelle tabeller: diett, valuta etc.

Trygderefusjoner NAV:

 • Danning og framsetting av krav.
 • Evt. purring og avstemming av mottatte beløp.
 • Oppfølging ved avvik mellom krav og mottatt beløp.

Se video om hvorfor Caruna valgte å outsouce lønnstjenesten

Gratis guide: Hvordan lykkes med outsourcing av lønn

Last ned gratis guide

Hvordan lykkes med outsourcing av lønn

Nøkkelen til vellykket outsourcing av lønn ligger i stor grad hos kunden, og derfor har vi satt sammen 6 tips for å hjelpe deg med å lykkes med outsourcing av lønnstjenesten.

Inspirasjon: