Header bottom decoration

Aditro Lønnsberedskap

Vi kan være din lønns-backup

Har du Aditro Lønn i skyen kan vi bistå med oppgaver du ikke har tid til eller oppgaver du ikke ønsker å gjøre selv. Vi kan også avlaste deg i korte eller lengre perioder, eller på fast basis med enkelte oppgaver.

Du kan av oss bestille vikar som kan hjelpe deg ved f.eks. ferie og fravær. Du kan også outsource hele eller deler av lønnsoppgavene til oss. Les mer om outsourcing av hele lønnstjenesten her.

Her er noen eksempler på ting vi kan hjelpe deg med.

Lønnsberedskap

Hvem skal sørge for at dine ansatte får lønn hvis nøkkelpersoner i lønnsavdelingen din blir syke? Hvem som helst kan ikke overta denne rollen i bedriften, for her er det mye fagkompetanse som kreves.

Lønnsberedskapstjenesten gir deg tilgang til lønnskompetanse i en «krisesituasjon» med kvalifisert personell. Vi utfører normale lønnsprosedyrer og spesielle forhold som er avtalt.

Refusjoner

Vi kan hjelpe deg med behandling av alle typer refusjoner, hvor vi sørger for at korrekte refusjonskrav sendes inn og følger opp mottak av refusjoner og purrer NAV ved avvik.

Vi kan følge opp fritak for arbeidsgiverperiode ved kronisk sykdom, refusjon ved sykdom under graviditet, maksdato.

Vi kan dessuten gi deg og lederne i bedriften råd om korrekt behandling av fravær og permisjoner.

Reise- og utleggskontroll

Vi kan utføre kontroll av reiser og utlegg før utbetaling, for eksempel av alle reiser og utlegg, en prosentandel, eller et avtalt uttrekk. Eksempel på kontrollnivå:

  • Nivå 1: Gyldige diettsatser og at bilag er i samsvar med de beløp som er ført på
    reiseregningen.
  • Nivå 2: Som nivå 1 samt at fradrag er i samsvar med gjeldende offentlig regelverk.
  • Nivå 3: Som Nivå 2 og i tillegg kontroll mot intern policy.

Vikar

Ved ferie, permisjoner eller fravær kan vi ta over hele eller deler av lønnskjøringen for deg i kortere eller lenger perioder.

Vil du vite mer?

Tjenesten Lønnsberedskap passer for deg som har Aditro Lønn i skyen. Det er en tjeneste for deg som vil forsikre deg om at du får utbetalt lønn til dine ansatte dersom en eller flere i lønnsavdelingen plutselig blir syke. Vi kan kalle det en slags forsikring der våre Aditro-ansatte, som er eksperter på Aditro Lønn, stepper inn og bistår deg på kort varsel slik at din lønnskjøring går ut som den skal til riktig tid. 

Gratis guide: Hvordan lykkes med outsourcing av lønn

Last ned gratis guide

Hvordan lykkes med outsourcing av lønn

Nøkkelen til vellykket outsourcing av lønn ligger i stor grad hos kunden, og derfor har vi satt sammen 6 tips for å hjelpe deg med å lykkes med outsourcing av lønnstjenesten.

Vil du vite mer om våre tilleggstjenester?