Vi minskar era administrativa kostnader med upp till två tredjedelar och höjer er kvalité

Vi som arbetar med lön och HR jobbar jobbar till stor del med administration – administration med hjälp av en dator. Programvaror i sig är visserligen ett sätt att automatisera administration, men i övrigt så är integration mellan olika programvaror det vanligaste sättet att automatisera. Aditro går ännu längre för att frigöra tid för dig som jobbar med lön och HR.


Artificiell intelligens bygger på tillgång till en stor mängd data

Utifrån datan går det att med hjälp av olika algoritmer och datamönster dra sannolikhetsbaserade slutsatser. Har du en stor medarbetardatabas som genererar stora mängder data har du alltså goda förutsättningar för att nyttja fördelarna med AI.  


Aditro har två fokusområden

Automation – PPE ett inbyggt processverktyg i Aditro Lön

Aditros Payroll Process Engine (PPE) är ett applikationsstöd för automatisering av löneprocessens olika steg. Traditionellt hanteras löneprocessen med bl.a. checklistor utan applikationsstöd för processen.


En process innehåller en gruppering av ett antal processteg som ska utföras i ett visst läge under lönemånaden. Då processen körs startas alla de processteg som är kopplade till processen.

Automation – En del av Aditro DevOps

Aditros DevOps organisation är ansvarig för att installera, uppgradera och övervaka molntjänsterna kring Aditro Lön. Här utförs ständiga förbättringar med hjälp av diverse automatiseringsverktyg. Syftet är att styra utvecklingen av programvaran så att den blir så effektiv som möjligt.


Kortfilm om AI, Machine Learning och RPA inom lön

Länkar till artiklar om Automation, AI och RPA på Aditro:

Vi vill även tipsa om guiden: AI & automation inom HR och lön – 4 råd för att lyckas

Payton – löneavdelningens AI-assistent

Aditros AI-assistent Payton förbättrar datakvalitén väsentligt och gör lönerna än mer korrekta. Med vår AI-assistent vid din sida kommer kvalitén på lönerna att gå upp samtidigt som Payton tar hand om repetitiv och tidskrävande administration.

Payton är duktig på att ta hänsyn till säsongsvariationer och andra former av cykler, ett arbete som annars kräver mycket förkunskap och analys från slutanvändaren.

Nu kan Payton hjälpa alla Aditros kunder och det bästa av allt – den lär sig av sina misstag och blir ännu bättre på att göra sitt jobb över tid!

Payton består delvis av RPA = Robotic Process Automation som utför uppgifter i befintliga system, genom befintliga gränssnitt. RPA är ett relativt nytt begrepp, men består av en mix av teknologier som funnits både under kortare och längre tid.  Den som tidigare har jobbat med test-automatisering bör även känna sig hemma i ett RPA verktyg.

Payton är programmerad mjukvara vars främsta syfte är att automatisera uppgifter som annars hade behövt utföras manuellt av en anställd hos någon av Aditros kunder.

Aditro har använt test-automatiseringsverktyg under en lång tid för att förenkla, standardisera och framförallt få upp en volym av samtidiga testare, för att t.ex. kunna testa prestanda och samtidighet. Men vår historia med riktiga RPA-verktyg startade 2016 när Aditro gick live med en RPA lösning för att automatisera vår finska BPO-verksamhet.

Våra automatiserade tester under uppgraderingar av Aditro Lön kontrollerar samtliga instanser och ser till att samtliga huvudkomponenter är uppgraderade till korrekta versioner och att de fungerar som tänkt. Denna lösning har varit i produktion sedan november 2018. Den ersätter tidigare återkommande manuella stickprov som tidigare har utförts av flertalet personer utanför ordinarie arbetstid under kortare s.k. servicebreak.

Termerna process och processteg är centrala i det löneadministrativa arbetet. Ett processteg motsvarar en enskild aktivitet i löneprocessen medan process utgör en gruppering av ett antal processteg för respektive löneperiod, som tillsammans skapar en lönecykel.  

Idag används Payton även i Finland för att automatisera ett tjugotal processer/arbetssteg för våra finska BPO-kunder. 2018 lanserades en tjänst för utvalda finska Cloud-kunder att automatisera ännu fler av avdelningarnas processer med hjälp av Aditros digitala medarbetare. Vår första kund gick i produktion under augusti 2018. Samma år introducerades plattformen till Sverige.

Varför Payton?


 • Tidsbesparande
 • Mindre rutinarbete
 • Undvika mänskliga fel – högre kvalitet
 • Om arbetsbelastningen varierar över tid
 • När man behöver en snabb lösning för automatisering
 • Arbetar dygnet runt
 • Undvika förslitningar
 • Riskreducering
 • Förutsägbarhet
 • Arbete över systemgränser som inte är integrerade
 • När det är svårt att standardisera en process mellan olika parter

Payton är en programmerad mjukvara som i stort sett kan utföra samma uppgifter en människa kan göra i en digital process. AI-assistenten jobbar dygnet runt och är extra effektiv vid återkommande och tidskrävande digitala processer som görs likadant varje gång.

Vill du veta mer?


I webinariet går vi igenom AI, RPA, Machine Learning och hur vi applicerar det till lön och HR

Vill du läsa mer om AI och lön?

Du hittar ett nytt blogginlägg här >>