Aditros lösning för processtyrning genom automatisering av löneprocessen

Aditro har under de senaste åren genomfört en grundlig och omfattande digitaliseringsresa där vi har investerat och uppgraderat våra tjänster och produkter för att steg för steg minska våra kunders repetitiva och administrativa arbete.

Målet är att skapa bättre dagar för HR- och löneavdelningen genom att effektivera och frigöra tid till proaktiva åtgärder som bidrar till ett ökat affärsvärde för organisationen.

Aditros Payroll Process Engine (PPE) är ett applikationsstöd för automatisering av löneprocessens olika steg. Traditionellt hanteras löneprocessen med bl.a. checklistor utan applikationsstöd för processen.


PPE reducerar manuellt arbete i de olika processtegen i lönecykeln, t.ex. vid uttag av rapportering efter avslut av lön, samt till att synliggöra löneprocessen. Löneadministratören kan lätt identifiera vilka processteg som utförts och vilka som är näst på tur i lönecykeln.

En process innehåller en gruppering av ett antal processteg som ska utföras i ett visst läge under lönemånaden. Då processen körs startas alla de processteg som är kopplade till processen. (en processbild som visar hur processen byggs upp. T.ex. en av skärmdumparna för premiumpaket)

Atomatisering – En del av Aditro DevOps

Aditros DevOps organisation är ansvarig för att installera, uppgradera och övervaka molntjänsterna kring Aditro Lön. Här utförs ständiga förbättringar med hjälp av diverse automatiseringsverktyg. Syftet är att styra utvecklingen av programvaran så att den blir så effektiv som möjligt.

Continuous delivery – DevOps besitter bred kunskap om Aditros produkter, löneprocesser och integrationer. I teamet finns certifierade BluePrism-utvecklare och gedigen erfarenhet av testautomatisering som ser till att Aditro fortsätter att leda utvecklingen av automatisering inom lön: med målet att skapa No Bad Dayssmidigare lönehantering utan dåliga dagar


Vill du veta mer? Kolla in vårt webinar om automatiserad lön

Vad kan automatiseras inom lön och hur kan automation och AI förenkla vardagen på lönekontoret?