Digitala HR-verktyg skapar värde för hela företaget

Moderna och digitala HR-lösningar är något som alla vinner på. Såväl HR själva som chefer och medarbetare kan arbeta mer tidseffektivt och fokusera mer på det de gör bäst och mindre på administration.

I vår digitala tidsålder kommer fler och fler nya medarbetare att ställa nya krav på sin arbetsgivare. En förväntan på att mer eller mindre allt ska digitaliseras är snarare regel än undantag. Men digital HR är verkligen inget som bara gynnar medarbetaren. Du som arbetar inom HR och cheferna har minst lika mycket att vinna på att ta klivet in i framtiden.

Bättre överblick för medarbetaren med digital uppkoppling och självservice

En av de stora fördelarna för medarbetaren med dagens systemlösningar och digital HR stavas självservice, det vill säga att medarbetaren själv kan utföra stora delar av HR-administrationen, som traditionellt sett har skötts manuellt av HR. Det gör det både enklare och mer effektivt, för både medarbetaren och HR. Med en digital uppkoppling mot en självservicetjänst kan medarbetarna till exempel rapportera tid och redovisa kvitton och reseräkningar direkt via sin dator, surfplatta eller mobil, var och när det passar dem bäst. Ett digitalt HR-verktyg kan också ge medarbetaren en överblick över hela företaget med organisationsschema, medarbetarförteckning med kontaktuppgifter till kollegorna eller avdelningens gemensamma semesterplanering, vilket ofta underlättar i den egna planeringen.

Medarbetaren kan också själv gå in och uppdatera vissa personuppgifter som till exempel bankkonto och slipper då gå till lönekontoret och registrera nytt kontonummer manuellt för att det sedan ska kunna föras in i systemets HR-master.

En enklare arbetsvardag för cheferna med bättre översikt, stöd och påminnelser

När alla medarbetare har möjlighet att rapportera tid och frånvaro direkt i ett digitalt verktyg får chefen en tydligare översikt över sina anställda utan att behöva begära ut rapporter från HR. När det är dags för lönerevision eller budgetering innebär det till exempel att chefen redan har tillgång till material i form av lönestatistik och tjänstgöringsgrad för alla medarbetare. Precis som medarbetarna så har chefen också nytta av att se hela teamets semesterschema för att kunna planera bemanningen under sommaren.

Vid nyanställning kan det vara lätt att glömma saker som måste göras inför att en ny medarbetare börjar. För att inte riskera att missa några moment kan en digital checklista underlätta för chefen att komma ihåg allt från att beställa dator, mobil och mailkonto till att skapa en introduktionsplan. Med ett digitalt HR-verktyg kan cheferna spara tid samtidigt som alla kan försäkra sig om en jämnare och högre kvalitet vid nyanställning.

Det underlättar även för cheferna i det dagliga arbetet med kontinuerliga påminnelser om de anställda, till exempel när en provanställning går ut, när det är dags att följa upp en sjukskrivning, när någon har jobbat för mycket övertid eller bara något så enkelt som när det är dags att fira någon medarbetare som fyller år.

Ett välbehövligt processtöd för HR

Digitala verktyg ger HR stöd i många av de processer som ska hanteras genom hela anställningscykeln, från att en ny medarbetare börjar, när något förändras under anställningsperioden till att anställningen avslutas. Det bidrar både till att du inte missar något moment och kan också påminna dig om vad du bör tänka på i olika led av processen. På så sätt kan du säkerställa en hög kvalitet i HR-arbetet och få bättre kontroll på att allt blir rätt. Det blir också lättare att hålla sig á jour med de förändringar som sker i organisationen samtidigt som ett digitalt processtöd underlättar i förändringsarbetet.
Ett välfungerande system med självservice sparar också tid i HR-arbetet, genom att mindre tid behöver läggas på administration och manuellt HR-arbete. På så sätt kan du och dina kollegor lägga mer tid på strategisk HR och det ni gör bäst, att säkerställa att ditt företag attraherar, utvecklar och behåller kompetens.

Digitaliseringen inom HR gynnar hela företaget

En viktig poäng för att lyckas med digitaliseringsarbetet inom HR är se värdet för hela organisationen. Se först över de manuella rutiner och processer som ni har på ditt företag idag och börja sedan med att digitalisera de delar där det finns störst effektiviseringsvinster. Genom att utnyttja möjligheterna med den digitala utvecklingen kan du bidra till enklare, tydligare och mer transparenta processer som gynnar hela företaget.

Vill du veta mer? Klicka här för att läsa om vad vi erbjuder för digitala verktyg som kan förenkla er HR-administration. Tveka inte heller att höra dig direkt till oss ifall du har några frågor, funderingar eller synpunkter.

Ladda ner vårt white paper gratis här!