Music at work

Framtidens HR är en favoritapp i mobiltelefonen

I framtidens personaladministration går ansvar, trygghet och digitalisering hand i hand. Personaladministration går över till informationssystem och redan nu är användarvänligheten ett viktigt mål, säger Eric Matsgård, produkt- och marknadschef på Aditro.

HR-systemet ska vara som en favoritapp i mobiltelefonen. Det ska kunna användas liggande i soffan. Att följa upp och uppdatera sina egna data ska vara logiskt och enkelt.

Enligt Matsgårds vision är allt HR-arbete papperslöst.

– Via LinkedIn kommer man till ett digitalt rekryteringssystem, där man fyller i en jobbansökan och genomför videointervjuer. När en person anställs, laddar personen ner företagets applikation och skriver under anställningsavtalet. Arbetsintroduktion sker via digitala kurser och i applikationen finns kontakter, checklistor, tidrapporter och utvecklingssamtal. Genom appen håller chefer och medarbetare kontakten även löneförhandlingarna äger rum där.

Framtidens HR sparar tid och pengar

Enligt Eric Matsgårds vision kommer framtiden att ge mer tid att fokusera på personaladministrationens kärna, det vill säga människor.

– Allt börjar med att HR-data är organiserat. Informationen används för att effektivisera och förenkla processerna. Det digitala HR-systemet minskar till exempel tidsåtgången för administration och rapportering och frigör tid för viktigare, mervärdesskapande frågor som utbildning, utvecklingssamtal och rekrytering. 

I framtiden kanske vi nästan glömmer bort att vi behandlar HR-data, eftersom behandlingen och uppdateringen sker så enkelt och standardiserat, föreställer sig Eric Matsgård.

Samarbete och analyser förbättras

Digital personaladministration förbättrar säkerheten genom att centralisera lagringen av medarbetardata och öka transparensen, eftersom uppgifterna är tillgängliga för personalen i realtid.

– Kommunikationens stelbenthet minskar eftersom kontakten mellan personer, avdelningar och arbetsledare samt personal går snabbare, säger Matsgård.

Personaladministration och lönefunktioner ses ofta som stödfunktioner för företaget och man anser ofta att det räcker att de nuvarande systemen fungerar.

Användningen av personaldata kommer dock att öka i framtiden. Med hjälp av prediktiv analys försöker man förutse företagets framtida HR-behov, såsom rekryteringar och vikariebehov. Insamlade uppgifter kommer att användas i större utsträckning.

– Personaladministration är inte bara en fråga för HR-avdelningen, utan kommer att tjäna hela företagets målsättningar ännu starkare i framtiden, säger Matsgård.

Texten publicerades ursprungligen i tidningen Business Class 05/2021.

Vill du höra mer om framtidens HR?


Vi vill även tipsa om artiklarna:

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

Skillnad mellan varsel och permittering

HRM – effektivare processer och bättre samordning