GDPR i fokus på Aditro Summit

GDPR i fokus på Aditro Summit

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft under nästa år och GDPR-arbetet är i full gång på de flesta företag. Vad innebär GDPR för lönehanteringen och personaladministrationen? 

Ian van de Walle, Data Protection Officer på Aditro, och Ulrika Ersman, General Counsel på Aditro, kommer leda dig som besöker Aditro Summit 2017  igenom de ansvarsområden ditt företag har när det gäller GDPR och vad som krävs av systemleverantörer för att er löneprocess och personalhantering ska vara GDPR-godkänd. Du får även ta del av Aditros strategi och syn på data ur olika perspektiv.

I det förslag som regeringen lagt fram gällande den nya dataskyddslagen får bland annat kollektivavtalen en stor inverkan på implementeringen av GDPR. Aditro har varit med och sammanställt ett remissvar till justitiedepartementet med förslag till korrigeringar och tillägg till nya dataskyddslagen. Läs mer om det här.

Observera att Aditro Summit 2017 redan har varit men du får gärna hålla koll på kommande evenemang här.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *