Inspelat webinar: Aditro HR Health

Sjukfrånvaro innebär inte bara ökade kostnader och minskad produktivitet för organisationer. Det drabbar både individen och samhället i stort och innebär dessutom ökad administration och arbetsbelastning för HR och berörda chefer.
 
Att arbeta proaktivt och förebyggande med sjukfrånvaro ökar chansen till att tidigt upptäcka tecken på ohälsa, som t.ex. ändrat beteende eller upprepad korttidsfrånvaro.
 
Aditro Health kan hjälpa er att:

  • Arbeta proaktivt med sjukfrånvaro
  • Ge chefer stöd i det dagliga arbetet
  • Samla rehab processer och dokument digitalt
     

Under webinaret går Aditros produktspecialist Johan Wikström bl.a. igenom:

  • Hur Aditro Health kan hjälpa er att reducera sjukskrivningar och dess relaterade kostnader.
  • Hur digitaliserade och automatiserade processer ger er stöd i det dagliga arbetet med sjukfrånvaro.

Kolla in det inspelade webinaret från den 28:e maj 2020 nedan!

Vi har även demo av Aditro Lön

Du hittar demon här >>