Inspelat webinar: Enkel hantering av tidsrapportering med beräkningar i Aditro HR Time

I vår nya version av Aditro HR Time är det enkelt att hantera tidrapportering med beräkningar. Aditro HR Time är verktyget för att samla in och rapportera tid, beräkna och godkänna tid samt godkänna frånvaroansökningar.

Med HR Time kan du enkelt planera och administrera ditt team; både frånvaro, scheman och skift.
Under webinaret går Aditros produktspecialist Pierre Ellgren bl.a. igenom:

⚬ Hur du bygger arbetspass och schemalägger
⚬ Rapporterar avvikelser från schemat
⚬ Ledighetsansökningar & Attestering

Med HR Time kan du enkelt planera och administrera ditt team, både frånvaro, scheman och skift.

Talare: Pierre Ellgren, Stratetgic Product Manager Time at Aditro.

Pierre Ellgren

Webinaret spelades in den 12:e november 2020