Inspelat webinar: Tidrapportering med beräkningar i Aditro Time

I Aditro Time är det smidigt att hantera tidrapportering med beräkningar. Time är verktyget för att samla in och rapportera tid, beräkna och godkänna tid samt godkänna frånvaroansökningar. I det här inspelade webinaret går vi även igenom de senaste uppdateringarna i modulen som: manuell hantering av stämpling, passbyten, registrering vid byte av kostnadsställe mm.

Med Time kan du enkelt planera och administrera ditt team; både frånvaro, scheman och skift.

Under webinaret går Pierre igenom:

  • Registrering vid byte av kostnadsställe
  • Passbyte
  • Manuell hantering av stämpling
  • Tidrapportering
  • Hur du bygger arbetspass och schemalägger
  • Rapporterar avvikelser från schemat
  • Ledighetsansökningar och attestering
Pierre Ellgren

Webinaret spelades in den 15:e april 2021