Inspelat webinar: Tidrapportering med beräkningar i Aditro Time

I vår nya version av Aditro Time är det enkelt att hantera tidrapportering med beräkningar. Aditro HR Time är verktyget för att samla in och rapportera tid, beräkna och godkänna tid samt godkänna frånvaroansökningar.

Med Time kan du enkelt planera och administrera ditt team; både frånvaro, scheman och skift.
Under webinaret går Aditros produktspecialist Pierre Ellgren bl.a. igenom:

  • Tidrapportering
  • Hur du bygger arbetspass och schemalägger
  • Rapporterar avvikelser från schemat
  • Ledighetsansökningar och attestering

Talare: Pierre Ellgren, Stratetgic Product Manager Time at Aditro.

Pierre Ellgren

Webinaret spelades in den 12:e november 2020