Vad gäller för karensavdrag, sjuklön och läkarintyg efter semestern 2020?

Vad gäller för sjuklön, karensavdrag och läkarintyg efter semestern?

Regeringen införde flera beslut under inledningen av coronakrisen varav flera gäller retroaktivt från den 11 mars. Nedan följer en kort sammanfattning av de åtgärder som regeringen har beslutat kopplat till karensavdrag, läkarintyg och sjuklön för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Karensavdraget

  • Sjukersättningsbeloppet höjdes från 700 kr till 804 kr den första juni. Beslutet gäller retroaktivt från den 11 mars till den sista september.
  • Under Coronaepidemin ersätts karensavdraget när anställda stannar hemma. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan i efterhand.
  • Egenföretagare får sjukpenning under de första två veckorna.

Läkarintyg

  • Under covid-19 får anställda stanna hemma från arbetet upp till två veckor utan sjukintyg. I normalfallet kan arbetsgivaren kräva ett läkarintyg efter en veckas sjukfrånvaro). Försäkringskassan och arbetsgivaren kan därmed betala ut sjukpenning eller sjuklön utan läkarintyg under de två första veckorna
  • Försäkringskassan beslutade dessutom den 27 mars att de inte kommer att kräva läkarintyg förrän efter tre veckor under covid-19. Beslutet gäller tills vidare.
  • För arbetsgivaren innebär det minskad administration då de inte behöver hantera läkarintyget för att kunna betala ut sjuklön.

Sjuklön

  • Det slopade läkarintyget gäller även andra sjukdomar än covid-19.
  • Den nya sjuklönen inkluderar alla arbetsgivare.
  • Mellan första april och den sista juli betalade staten ut hela sjuklönekostnaden till arbetsgivare.
  • Från den första augusti till och med den sista september ersätter staten arbetsgivare om de får högre sjuklönekostnader än vad som tidigare var normalt om det är orsakat av covid-19. Normalt avser den totala sjuklönekostnaden relaterat till den totala lönesumman. Här hittar du räkneexempel

Källor:

Regeringen.se, Försäkringskassan.se, DN.se, SVT.se

Vill du läsa mer?

Vad gäller för smittbärarpenning och sjuklön under covid-19?

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

Så påverkas HR-avdelningen av covid-19

Hur bekämpas en mental baksmälla efter covid 19?