Sjuklön vs smittbärarpenning

Vad gäller för smittbärarpenning och sjuklön under Covid-19?

Under coronakrisen används och aktualiseras ord som vi sällan hör i vardagen. Under ett ”normalt” år får försäkringskassan in ca 250 ansökningar om smittbärarpenning. Den 13:e augusti hade 4000 personer ansökt om smittbärarpenning under 2020*

Är en anställd smittad av Covid-19 har hen automatiskt rätt till smittbärarpenning. Detta eftersom Covid-19 omfattas av smittskyddslagen. Lagen omfattar smittsamma sjukdomar som förflyttas mellan människor och som kan vara livshotande, innebära svårt lidande, eller medföra andra allvarliga konsekvenser. Ett kriterium för att en sjukdom/virus ska omfattas av lagen är att det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom insatser som riktas till smittade.**

För att anställda ska få tillgång till smittbärarpenningen behövs ett läkarintyg där en läkare har beslutat att arbetstagaren inte får arbeta p.g.a. att hen är eller kan vara smittad. Intyg går att få på bl.a. digitala vårdcentraler som t.ex. Kry.se eller Doktor.se.

Smittbärarpenning gäller alltid från den första dagen och arbetsgivaren hanterar inte intyget. Det går via försäkringskassan och staten tar kostnaden.

Vad är skillnaden mellan smittbärarpenning och sjuklön? 

Sjuklönen betalas ut till den som inte kan arbeta p.g.a. sjukdom och den betalas genom arbetsgivaren under de första två veckorna. Smittbärarpenningen betalas ut till arbetstagare som kan arbeta, men som p.g.a. smittrisken inte får det. Utbetalningen sker genom staten, via Försäkringskassan.

Vad är skillnaden mellan sjuklön och sjukpenning?

Sjuklön innebär att arbetsgivare betalar ut sjuklön istället för lön de första två veckorna en anställd är sjuk. Därefter får den anställde ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan när du tillfälligt inte kan arbeta på grund av sjukdom efter två veckors sjukdom och upp till tre månader. Försäkringskassan gör en bedömning att arbetstagaren ej kan utföra varken sitt ordinarie arbete eller andra tillfälliga arbetsuppgifter som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda. ***

Sjukpenning med slopat karensavdrag under Covid-19

Det nya förslaget om slopat karensavdrag innebär att arbetstagaren får ersättning redan från första dagen i sjukfallet. Beslutet gäller även retroaktivt från och med den 11:e mars och inledningsvis till och med maj, 2020, vilket mycket väl kan förlängas om inte situationen förbättras.

Den anställde behöver själv ansöka om att få tillbaka karensavdraget via Försäkringskassans e-tjänst.

Följande gäller:

  • Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Den anställde ansöker därefter om ersättning för karensavdrag hos försäkringskassan
  • Ansökan görs på ”mina sidor” på forsakringskassan.se
  • Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.
  • Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor per dag före skatt.
  • Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar
  • Den som inte har rätt till sjuklön, till exempel arbetslösa och föräldralediga, ska ansöka om sjukpenning direkt och till dessa betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag ***

Sjuklön under Covid-19

Under coronakrisen står staten för hela sjuklönekostnaden under april och maj, ändringen kan förlängas.

Källor: *Dn.se – **Riksdagen.se – ***Försäkringskassan.se

Vill du veta mer?

Läs blogginlägg om:

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka

Vad gäller för läkarintyg, karensavdrag och sjuklön efter semestern?

Boka en gratis 30min online demo!