Välj rätt leveransmodell för ditt företag

Måste lönesystemet vara i molnet? Cloud eller outsourcing vad passar dig? | Aditro

Det har hänt mycket inom systemutvecklingsområdet de senaste åren. Krav på mer flexibla arbetssätt och en snabb digital utveckling gör att fler företag utmanas att se över hur de kan driva verksamheten på smartare och mer effektiva sätt. Det gäller inte minst inom det personaladministrativa området.
Att säkerställa en hög kvalitet inom HR och lön ställer idag allt högre krav på IT och drift. Detsamma gäller kompetensen hos både IT-avdelning och systemanvändare. Av den anledningen väljer många företag, som av tradition har systemdriften i egen servermiljö, att titta på andra alternativ.


Hur väl rustat är ditt företag för att möta dessa systemtekniska och kompetensmässiga utmaningar i framtiden?
I detta whitepaper får du konkreta råd och jämförande exempel på olika leveransmodeller – on-premise, molntjänst och outsourcing – som gör det lättare att välja rätt modell för HR och lön för just ditt företag. Skriv in din e-postadress i fältet nedan så får du vår jämförelseguide rakt in i din mailbox.