search

HR / Nyheter

Webinar: Enkel hantering av tidsrapportering med beräkningar i Aditro HR Time

Läs mer

HR / Lön / Nyheter

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

Läs mer

Nyheter

Aditro erhåller ISO 27001 och ISO 14001 certifiering för sitt arbete med säkerhet och miljö

Läs mer