Varför digitalisera HR? – en introduktion för dig som står i startgroparna

WEBINAR: Varför digitalisera HR?

Längd: ca 40 min

Digitalisering av HR-processer är egentligen ofrånkomligt och begreppet digital HR kommer att försvinna i takt med att HR i stort blir allt mer digitalt. Är ditt företag i startgroparna för att påbörja arbetet med digitalisering av HR och funderar du på nyttan med det?

I detta kostnadsfria webinar får du en introduktion av vad som kan digitaliseras idag och hur de olika rollerna i en organisation kan ha nytta av digitala processer.