Enkla rapportuttag med nya Aditro HR Analytics

I detta inspelade webinar presenterar Joakim Henriksson och Charlotte Goemans från Aditro nyheterna och fördelarna med Aditro HR Analytics . Webinaret sändes live den 27 juni.

Med Aditro HR Analytics får ni ett nytt och fräscht verktyg med färdiga KPI:er som visar vad som har hänt i företaget inom de viktigaste områdena för HR. Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fram Aditro HR Analytics som med utgångspunkt från våra systems HR-data visar sammanställd information och trender inom verksamheten som är betydelsefulla för HR som till exempel headcounts, FTE, nyanställda, återanställning, interna förflyttningar, frånvaro mfl. Aditro HR Analytics är behörighetsstyrt och anpassat för HR Specialister, Chefer och Ledningsgrupp.

All tid som du och dina kollegor vanligtvis måste lägga på att ta fram nyckeltal kan du med hjälp av vår Analytics-lösning istället använda till annat, t.ex. att analysera verksamheten och planera framåt.