Webinar: Hur säkerställer du att ditt företags pensionsbetalningar är korrekta?

Om ditt företag är som de flesta andra, betalar ni troligen pension för några som har slutat eller betalar kanske inte alls för någon nyanställd. Redan 1% fel på 1000 anställda kan motsvara närmare 500 000 kr i felaktiga pensionsbetalningar.

I vårt webinar om Aditro Pension får du veta hur du kan kontrollera och bokföra dina pensionsbetalningar på ett enkelt sätt.

  • Pensionsbetalningar kan vara ganska osynliga inom företaget och därför är det större risk för fel. Hur kan du säkerställa att ditt företags betalningar är korrekta?
  • Hur vet du om en enhet är lönsam om du inte har fördelat ut pensionskostnaden på varje individ och kostnadsställe.
  • Vi visar Aditro Pension som är ett automatiserat stöd för att säkerställa korrekta pensioner och ge stöd för redovisning. Vi visar även exempel på ett antal rapporter som stödjer skatterapportering och analys av personalkostnader.