Internationella Arbetsmiljödagen – Aditros arbetsmiljöombud & People Operations delar sina erfarenheter

Idag, den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen. Vad passar bättre än att intervjua Aditros arbetsmiljöombud Camilla Regn & Andreas Lindfors om hur de arbetar med dessa frågor? På slutet berättar även Erica Owen på People Operations hur Aditro arbetar med arbetsmiljöfrågor under pågående pandemi på temat ”Business as usual – But remote”.

Vad är ditt huvudsakliga ansvar/uppdrag som arbetsmiljöombud?

Camilla – Som arbetsmiljöombud på ett av våra kontor känner jag att min främsta uppgift är att säkerställa att mina kollegor här har det bra både fysiskt och psykiskt på arbetsplatsen. Jag medverkar även i både vår lokala och centrala arbetsmiljökommitté där vi lyfter och går igenom händelser och situationer som kan påverka/påverkar de anställda. Det kan vara både högt och lågt.

Andreas – Att vara väldigt lyhörd i korridorerna och att hjälpa arbetsgivaren att skapa en så bra, trivsam och säker arbetsplats som möjligt.

Ge några exempel på hur Aditro arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete?

Camilla – Genom både pulsmätning och arbetsmiljöinventeringar så kartlägger Aditro i samverkan med oss arbetsmiljöombud vilka risker det finns för både tillbud, olyckor och såklart hälsan överlag hos våra medarbetare. Vid varje omorganisation så tas det fram en riskanalys för att lyfta fram ev. risker för de anställda.

AndreasSjälvklart sker också rutinmässiga genomgångar av säkerhetsrutiner och trivselrutiner med mera.

Andreas Lindfors

Varför tycker du att det är viktigt med en god arbetsmiljö?

Camilla – Alla har rätt att må bra på jobbet. Arbetsplatsen är ju den plats där majoriteten av oss tillbringar mest av vår vakna tid så den måste fungera i alla avseenden.

Andreas – Att alla som jobbar på ett företag ska vara välkomna att ifrågasätta den rådande arbetsmiljön och känna sig delaktiga i det löpande förändringsarbetet mot det bättre. Det är en lovande arbetsmiljö tycker jag.

Något annat ni vill lyfta?

Camilla – Just nu har vi alla en mycket utmanande situation mitt i en pågående pandemi.
Då hela företaget arbetar hemifrån så tappar man den dagliga kontakten och interaktionen med kollegorna vilket gör att det är svårt att veta hur kollegor mår just nu. Den fysiska arbetsmiljön är omöjlig att hålla koll på, här kommer verkligen det enskilda ansvaret då var och en får se över sin egen hemarbetsplats så att den fungerar bra. Även om huvudansvaret är arbetsgivarens som uppmuntrar hemlån av exempelvis skärmar och annan utrustning.

Camilla Regn

Erica på People Operations om arbetsmiljö vid distansarbete

Som Camilla nämner är det mer utmanande att arbeta med dessa frågor när alla medarbetare sitter på sina hemmakontor. Det systematiska arbetet måste dock fortlöpa men till viss del på ett nytt sätt.

Fysisk arbetsmiljö: – Vi uppmuntrar alla att skapa ett så hållbart och ergonomiskt hemmakontor som möjligt. Att låna hem eller införskaffa nödvändig utrustning. Viktigt att vi varierar arbetsställning, tar pauser, ”walk and talk-meetings”, motionerar, tar sig ut i friska vårluften osv. Vi har delat digitala tränings- och meditationspass. Mötena med de lokala och centrala arbetsmiljökommittéerna fortsätter som vanligt men via Teams.

Erica Owen-Berghmark

Psykosocial arbetsmiljö: – Vi har haft interaktivt seminarium för våra ledare där vi delat tips & trix gällande ledarskap på distans och i orostider. B l a vikten av videomöten, regelbundna avstämningar, lyhördhet och individanpassat ledarskap. Vi har använd intranätet för att stötta medarbetare i hållbart på distansarbete. Exempelvis betydelsen av att hitta nya rutiner, inte överkonsumera nyheter kring Covid-19, ha tid för reflektion och försöka ”boosta” sig själv på ett positivt sätt. Vi har skapat ett gemensamt forum för hela organisationen för att försöka upprätthålla ”kaffe-snacket” digitalt.

I vårens medarbetarundersökning, som vi precis har skickat ut, har vi lagt till några frågor som berör hur vi som företag hanterar situationen med Covid19.