Aditros återvändare

”Genom att byta arbetsgivare får man nya erfarenheter och kommer tillbaka till företaget med andra ögon och större möjligheter att förbättra företagets produkter och arbetssätt. Det blir ’Win-Win’ för både företaget och medarbetaren. Avslutet behöver inte vara skrivet i sten utan det är positivt om dörren kan stå öppen”.

Jag arbetar som HR Specialist på Aditro sedan ett år. När jag varit här ett tag reflekterade jag över att flera tidigare medarbetare kom tillbaka till oss igen efter perioder av andra jobb. Jag blev såklart nyfiken på vad anledningen till detta var och bjöd därför in till en gruppdiskussion med några av ”återvändarna”.

Jag träffade:

  • Mia Vonkavaara-Project Manager, totalt ca 5 år på Aditro (hade samma tjänst tidigare)
  • Nicklas Bjälemark- DevOps engineer idag, totalt 2 år på Aditro (arbetade som System Specialist tidigare)
  • Alena Almén- Product Manager-Business Rules, totalt 4,5 år på Aditro. (Haft olika tjänster: Utvecklare, System Analyst)
  • Martin Modin- Application Consultant, totalt 5 år på Aditro. (Arbetat i olika enheter)

Vilka anledningar låg bakom att ni ville börja jobba på Aditro igen? ”Givetvis har Aditro den bästa produkten! Jag tycker att alla kollegor vill framåt, utvecklas & göra produkterna ännu bättre, drivet finns här. Sedan tycker jag att balansen mellan arbete och privatliv fungerar bra” -Alena

”Kan skriva under på tidigare talare. När jag varit på andra företag har jag upptäckt att ett trevligt arbetsklimat och trivsel inte alls är en självklarhet. På Aditro finns en positiv kultur”- Mia

”Här har man stor frihet under ansvar, det fungerar bra att arbeta på distans, träna på lunchen och man satsar på friskvård”-Alena

”Jag håller med! Särskilt gällande ansvarsbiten, här har man ofta stor möjlighet att fatta egna beslut. Aditro är en platt organisation som gör det relativt enkelt att vara med och påverka. På andra arbetsplatser har det varit fler led och mer trögt när man kommit med nya förslag. Jag tycker att man ser saker på ett nytt sätt efter att ha testat något annat en period” -Nicklas

På vilket sätt tycker ni att Aditro arbetar med ”personalvård”? ”Kultur och initiativ känns genuint här. Det finns ”work life balance”. Vi hade exempelvis en hälsoutmaning i höstas, sådana aktiviteter bidrar till gemenskap och att man kommer varandra närmare varandra i teamet eftersom man tävlar i lag. Sedan är det positivt att månadsmöten arrangeras i samband med en AW och att vi har t ex. Hackathon. Jag tycker även att Aditro satsar på interna utbildningar som är användbara i det dagliga arbetet” – Alena

”Det är positivt bara en sådan basal princip som att man litar på att man som anställd arbetar när man har möjlighet att arbeta på distans och tider som passar, det skapar ömsesidigt förtroende och bidrar till hög arbetsmoral” -Martin

Vad tycker ni om utvecklingsmöjligheterna på Aditro? ”Aditro har en bra process för att skapa tydliga mål gentemot mig som medarbetare och vad jag ska utvecklas inom. När man varit projektledare ett tag kan jag känna att större kunder/projekt skulle ge en ytterligare utmaning annars kanske byta tjänst internt eller externt” -Mia

”Inom min tjänst finns jättebra utvecklingsmöjligheter. I många lägen får jag de verktyg som behövs för att utvecklas eller genomföra idéer”-Nicklas

”Vår bransch (IT-branschen) är nog den som utvecklas mest så självklart finns det möjligheter även om de inte alltid är så tydliga. Genom nya produkter och teknik skapas nya roller och dörrar öppnas vilket är spännande. Genom att våga testa att byta jobb kan man få fler möjligheter och kanske komma fram till själv vad man tycker är roligt och vad som passar en mindre bra”- Alena

Tack så mycket för ett givande samtal om era erfarenheter!

//Erica Owen

Group HR, Sweden