Lönespecialist 2025

Hur ser lönespecialistens arbete ut om fyra år?

Världen förändras i en allt snabbare fart och lönehanteringen förändras kanske ännu snabbare. Branschen har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna men snart kommer de automatiserade processerna att förändra arbetet än mer.

Vad är det som möjliggör förändringen under dessa tider? Och hur blir förändringen för lönespecialisten? 

Aditros utvecklingsdirektör Antti Herranen ger sin bild och kollar ned i spåkulan för att se vart vi är på väg.

När det manuella arbetet automatiseras, blir lönespecialisterna specialister på riktigt

Ett bra lönesystem har sedan länge varit en viktig nyckelfaktor för att en lönespecialist ska kunna utföra ett effektivt arbete. Men det har krävts en hel del manuellt och repetitivt arbete med att samla och mata in information, ta ut rapporter och återkommande genomföra kontroller och felsökningar.

Arbetet håller på att förändras. Snart är det programvaran som i bakgrunden löpande kontrollerar eventuella fel, samlar information, skickar färdiga rapporter och hanterar det repetitiva arbetet. Specialisten bör agera endast vid speciella tillfällen, när t.ex. en nyanställd har missat att anmäla sitt kontonummer eller när systemet flaggar att något inte stämmer. Och när han/hon har löst problemet, fortsätter processen att löpa automatiskt. Automatiseringen frigör tid så att specialisten kan arbeta med utveckling och mångsidigare arbetsuppgifter. Därmed har hen mer tid för att hjälpa företagets anställda, utbilda och ge råd vid lönefrågor. Alla i organisationen har nytta av en effektiv automatisering av lönen: lönespecialisterna, anställda – hela organisationen.

Vad krävs för att uppnå framtidens lönehantering?

En förändring mot ett nytt arbetssätt för lönespecialister är möjligt när processer för löneadministrationen blir digital och när pappersarbetet försvinner. Digitala processer är en nyckel för att producera data i realtid och för att kunna använda maskininlärning effektivt samt för att kunna utnyttja artificiell intelligens i de automatiserade processerna. 

HR-systemen utvecklas löpande och de producerar allt bättre data i realtid. Även processer för offentliga aktörer som t.ex. Skatteverket blir i en snabb takt digitala. Aditro utvecklar processer och produkter som täcker luckorna för att lönehanteringen ska få all data som behövs – luckor som andra aktörer inte täcker.

Nu är världen redo för nya löneprocesser. 

Med lång erfarenhet utvecklar Aditro framtidens lösningar 

Med tiotals år av erfarenhet i bagaget har Aditro länge arbetat med att effektivisera och utveckla lösningar. Aditro äger utvecklingen för den egna programvaran och erbjuder tjänster som baserar sig på egenutvecklad teknik. Utvecklingen för det nuvarande löneprogrammet i Finland började redan i mitten av 90-talet. I och med en gedigen erfarenhet inom processer och programvara har man kontinuerligt utvecklat våra produkter. Ett resultat av utvecklingsarbetet lanserades förra året med Aditro W. 

Aditro W är ett molnbaserat löneprogram. En webbaserad programvara som gör det möjligt att löpande utveckla produkten och ger kunderna en möjlighet att få uppdateringar i realtid. Så att kunderna alltid har den senaste, uppdaterade programvaran och de senaste funktionerna. Den webbaserade funktionen är en viktig del av utvecklingsarbetet av Aditros automatiserade verktyg – tillsammans med maskininlärning och artificiell intelligens. 

Lönespecialistens framtid är nästan här.

Vill du läsa mer?

Vad är lön? Hur mycket högre lön ger en högre utbildningsnivå?

Vad gäller för smittbärarpenning och sjuklön under covid-19?

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

Hur bekämpas en mental baksmälla efter covid 19?