Demo av Aditro Lön

Se en 11 minuters demo av gränssnitten och funktionerna i Aditro Lön.

Du får se hur en löneperiod genomförs i Aditro Lön, från öppnat utbetalningstillfälle till uttag av all utdata. Demon visar också de vanligaste funktionerna för en löneadministratör och en systemförvaltare.

Vi har även ett webinar om Aditro HR Health

Du hittar webinaret här >>