Lönespecialist som tar en paus

Mer än ny teknik krävs för att göra lönespecialistens dagar bättre

Aditros kampanj ”No Bad Days” handlar om att du som lönespecialist aldrig ska behöva känna dig orolig inför lönekörningen. Med rätt system kan orosmomenten underlättas på många sätt och göra de dåliga dagarna betydligt färre. Men är det verkligen bara en fråga om att ha rätt system? I den här artikeln resonerar vi kring varför utmaningarna du möter i lönearbetet inte försvinner bara för att du implementerar ny teknik.  

Systemen kommer inte att ta steget åt dig 

Att så gott som alla organisationer, i olika hög grad, behöver digitaliseras är idag självklart för de allra flesta. Vi förstår nyttan och ser möjligheterna, ändå finns upplever många att det finns ett glapp mellan digital kunskap och hur vi faktiskt arbetar. Därför är digitaliseringen långt ifrån bara en fråga för din IT-avdelning. Ett framgångsrikt digitaliseringsarbete måste förankras och genomsyra hela organisationen och alla medarbetare måste engageras. 

I en digitalt omogen organisation är det därför vanligt att lägga allt för stort ansvar på IT och tro att det är systemen som ska ta klivet åt en. För att digitalisering överhuvudtaget ska vara möjlig är visserligen de tekniska system används helt avgörande. Men samtidigt är det viktigt att påminna sig om att tekniken i sig inte har något egenvärde. Drivkraften bör snarare röra sig om den nytta ny teknik kan leda till i form av effektivare processer, förenklade arbetssätt, färre manuella insatser, ökad flexibilitet och så vidare.   

Kopiera inte dina gamla processer 

Att börja med tekniken är med andra ord sällan rätt utgångspunkt. Det är heller inte en fråga om att bara ta dina befintliga processer och gör dem digitala. Det handlar snarare om att förbättra själva processen, men digitalt. För att digitalisering ska uppnå sitt syfte behöver du utgå från nuläget – vad gör vi idag och vad kan vi göra på ett smartare sätt med ny teknik för att spara tid och pengar – eller göra arbetet roligare och mindre monotont?  

För att nå dit är det viktigt att du, när du väljer ett nytt system, inte enbart utgår från det ni redan har eller hur era befintliga processer ser ut. I arbetet med att utarbeta kravställningen är det därför en fördel att redan i ett tidigt skede ta hjälp av en leverantör som bollplank. I och med att leverantörer ständigt arbetar med kunder för att lösa deras problem och är uppdaterade på den digitala utvecklingen inom sitt område, kan de dela med sig av sin erfarenhet och hjälpa dig att hitta annorlunda sätt att tänka och nya vägar framåt.  

Här kan du läsa om hur ni får ”No Bad Days” >>

Teknik och människa är bäst tillsammans 

Mycket kan bli bättre av att använda ny teknik – de nya systemen är smidigare, snabbare och lättare att använda. Men det är först när arbetssätten och tekniken utvecklas tillsammans och med rätt kompetens som du får ut maximalt värde av dina digitala investeringar. 

Anlita därför samarbetspartners som förstår din vardag och hur tekniken kan användas för att underlätta den. En förutsättning är då att de känner och förstår din verksamhet och bransch. Ett team som finns där för dig, som lyssnar och som sätter dig i fokus. Större fel kanske inte inträffar så ofta, men det råder alltid en viss osäkerhet inför en lönekörning. Därför ska din verksamhet samarbeta med en leverantör som arbetar aktivt för att motverka denna osäkerhet genom att ständigt säkerställa att systemet är säkert och enkelt att använda, håller god prestanda, att lagar, regler och avtal hålls uppdaterade och – inte minst – gör tillförlitliga beräkningar av lönen. Behöver er lönespecialisten hjälp ska den vara lättillgänglig. Din leverantör ska alltid kunna ge dig rätt och kompetent support när den behövs.  

På Aditro vet vi att bäst resultat uppnås när teknik och människa samverkar. Därför är vi inte bara en systemleverantör. Vi fungerar även som kompetenspartner till våra kunder så att de kan dra nytta av all den erfarenhet vi samlar på oss i arbetet med att digitalisera andra verksamheters lön och HR. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig till oss! 

Vill du ha lönespecialistens guide till ”No Bad Days?

Guiden går igenom:

  • Tidstjuvar i lönespecialistens vardag
  • När systemen stjälper
  • Sårbarhet
  • AI och Machine Learning för lön
Lönespecialist som har "no bad days"
Lönespecialist som sitter bakåtlutat med musik och lyssnar på musik

Vill du läsa mer?

En svensk, en finländare och en norrman beräknade lön – vem vann?

Vad gäller för smittbärarpenning och sjuklön under covid-19?

Så slipper du personberoendet i ditt lönearbete