Trender inom lön 2021

Trender inom lön 2021

2020 blev ett minst sagt tumultartat år för dem som arbetar med lön. Stora och snabba omställningar har präglat arbetet och våra arbetssätt har synats i sömmarna – och reviderats. Men hur kommer nästa år att se ut för löneavdelningen? Med avstamp i året som gått blickar vi framåt och tar en närmare titt på trender inom lön för 2021.

2020 präglades arbetet med lön av coronapandemin

Precis som inom alla branscher har även arbetet med lön påverkats kraftigt under pandemin. Snabba omställningar har satt tonen för hela 2020, inte minst till följd av de många lagändringar som på kort tid trädde i kraft. Främst påverkades arbetet av de ändringar som var kopplade till korttidsarbete. Såväl löneavdelningarna som löneleverantörerna behövde ställa om fokus och hitta rätt lösningar för att förenkla hanteringen av korttidspermitteringarnas inverkan på lön. Utöver korttidspermitteringarna och ökad sjukfrånvaro förändrades lagar kring sjuklön och smittbärarpenning blev mer aktuellt än någonsin.

En annan stor omställning har varit att arbetet från en dag till nästa behövde utgå från hemmet vilket satte företagens förutsättningar för digitalt arbete på prov. Många arbetsprocesser har fått revideras eller helt ändras då det för somliga verksamheter uppdagades att man kanske inte var fullt så digitala som man trodde.

Många företag har även fått en pressad ekonomisk situation till följd av coronapandemin vilket skapat ett ökat intresse för löneoutsourcing som ett sätt att pressa interna kostnader. Att få stöd i hela eller delar av arbetet med lön från en extern part har åter blivit allt mer aktuellt – även som ett sätt att säkerställa att arbetet med lön kan fortgå även om många blir sjuka.

Outsourcing av lön fortsätter som en växande trend under 2021

Hur lång tid det tar innan vaccinen blir tillgängliga för gemene man vet vi inte och därför är det även svårt att veta hur länge pandemin kommer att påverka vår vardag. Därför kommer det även 2021 att finns behov av stöd för hela eller delar av lönearbetet. Möjligheten att ansöka om korttidsarbete kvarstår fram tills i juni och det kommer därigenom även fortsatt finnas utökade behov av hjälp i frågor som rör lagar och avtal.

Även ur en generell synpunkt sett har avtalsmarknaden på senare år blivit alltmer komplex och fragmenterad och därför behövs ofta extern hjälp att hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker, samt hur de ska underhållas i lönesystemet. Internt finns sällan tillräckliga resurser eller tillräcklig kompetens för att på egen hand hålla med den här typen av specialiserad kompetens över tid. Fokus behöver ligga på det dagliga arbetet med att hantera själva lönen och det är därför väldigt svårt att skapa rätt förutsättningar för att underhålla sådan kunskap. Specialiserad rådgivning som adderad tjänst blir därför allt vanligare bland löneleverantörer i framkant.  

Decentraliserad löneadministration och bättre integrationer mellan system

Historiskt sett har arbetet med lön varit en mycket centraliserad process som tillhört lönekontoret i alla avseenden. Tung administration har därför varit vardagen för många lönespecialister som sällan har tid att lägga fokus på mer kvalificerat och värdeskapande arbete. Nu går trenden mot ökad decentralisering där kontroller, bekräftelser och godkännanden i allt högre grad utgår från cheferna i organisationen. Digital inrapportering av exempelvis sjukfrånvaro, ledighet, reseräkningar och utlägg är visserligen inget nytt men även här läggs en större del av ansvaret på de anställda genom att de får allt mer användarvänliga verktyg att arbeta med som är snabbare och enklare att hantera. Coronapandemin har även blivit en påminnelse om hur viktiga dessa hjälpmedel är i en tid då geografisk befintlighet inte får vara avgörande för att rätt information ska kunna rapporteras in i tid.

För att förbättra arbetet med lön på dessa sätt krävs det därför att alla de system och processer som samverkar i lönebearbetningen är integrerade med lönesystemet på bästa möjliga sätt. Här finns det ett antal tekniker som spelar in – API:er, molnbaserade integrationsplattformar, integrerade automatiseringslösningar och så vidare. Den fortsatta utvecklingen av sådan teknik förbättrar förutsättningarna för att göra data mer lättillgängliga mellan systemen och ökar möjligheten till automatisering – något vi kommer att se mer av under 2021.

2021 slår AI inom lön igenom på allvar

Artificiell intelligens (AI) har diskuterats länge, men vi är fortfarande bara i startgroparna när det kommer till hur de tekniker som AI omfattar kan förbättra arbetet med lön. Nu börjar dock olika tillämpningar av AI slå igenom på allvar.

Det som redan används idag och som fortsätter att trenda under nästkommande år är möjligheten att hitta avvikelser i stora mängder lönedata, som manuellt hade kärvt enorma resurser att hitta. Men AI kan även vara till stor hjälp i form av vägledning när det gäller olika val som löneadministratören måste göra i sitt arbete. Det kan även handla om prognostisering, främst av exempelvis lönekostnader och semesterskuld, men vi kommer snart även att se en mängd nya tillämpningar av AI på andra delar i löneprocessen.

Hur viktigt det än är att hålla sig uppdaterad med de nya trenderna och ständigt blicka framåt, får man samtidigt inte glömma att det viktigaste för löneavdelningen är att lönen hanteras på ett säkert och stabilt sätt. Lönen måste betalas ut korrekt, vid rätt tidpunkt och bokföras på rätt sätt, vid rätt tid. Den som tummar på detta riskerar mer än bara ett dåligt anseende bland de anställda, de äventyrar även förtroendet bland kunder och ägare.

Oavsett hur osäker den tid vi lever i är kommer säkerhet, kvalitet och prestanda alltid att vara Aditros fokus. Vill du veta mer om hur vi arbetar för att upprätthålla detta arbete eller är du nyfiken på hur vi säkerställer att våra system alltid ligger i teknikens framkant? Kontakta oss! 


Vi vill även tipsa om artiklarna

Det här krävs för att få din styrelse att godkänna ett byte av ert lönesystem

3 viktiga grundstenar för en effektiv lönerevisionsprocess