Upphandlingsguide – fyra råd för en framtidssäker lösning

De som har varit i upphandlingar tidigare vet att det oftast tar mer tid än beräknat och att det ofta är ”snårigt” och komplext, därför har vi tagit fram en upphandlingsguide för att hitta en framtidssäker lösning för er. Alla företag går igenom förändringar som kräver kontinuerlig anpassning och idag drivs de ofta av nya behov av mer flexibla och mobila lösningar. För att säkerställa en kostnadseffektiv och framtidssäker lönehantering är det viktigt att löpande utvärdera behoven i din verksamhet, både när det gäller system, kompetens och resurser. Ökad effektivitet och bättre kostnadskontroll är drivkrafter som ofta ligger bakom att se över löneadministrationen.

Det kan också ske större förändringar som påverkar organisationens arbete som kräver en direkt förändring när befintlig lösning inte längre räcker till. Det kan till exempel handla om uppköp och fusioner, stora nyanställningar, uppsägningar eller pensionsavgångar, där situationen i vissa fall rent av kan bli akut. Oavsett bakgrunden till behovet att se över löneadministrationen innebär det en förändringsprocess som påverkar stora delar av organisationen. Och det finns flera aspekter att väga in i valet av en ny lösning.

Med den här upphandlingsguiden vill vi hjälpa dig inför valet av en framtidssäker lösning för din löneadministration.

Ladda ner guiden Fyra tips för en framtidssäker lönesystemslösning

I upphandlingsguiden får du tips på:

  • Hur du säkrar din upphandling med rätt nyckelpersoner
  • Vilket system du ska välja
  • Hur du väljer en leverantör
  • Vilka nyckeltal som är relevanta att mäta

Ladda ner upphandlingsguiden gratis genom att fylla i formuläret nedan.

Guide – Fyra råd för en framtidssäker lönesystemslösning

Vi vill även tipsa om guiderna: AI och Automation inom HR och lön – 4 råd för att lyckas och Sex tips för att lyckas med löneoutsourcing