Vad är digital lön?

Många skulle kanske beskriva digital lön som ett arbetssätt där du inte längre arbetar med papper och penna utan sköter allt arbete från en dator. Men det är inte riktigt hela sanningen. Det handlar om så mycket mer än att bara datorisera arbetet. I en bredare kontext inkluderar digitalisering även aspekter som tillgänglighet, flexibilitet, enkelhet, produktivitet och smarta lösningar för effektivt arbete. Så vilka behov driver då utvecklingen och varför är det så viktigt att följa den digitala trenden inom HR och lön?

Därför behöver din lönehantering bli digital

Under de senaste tio åren har lönearbetet i stor utsträckning effektiviserats. Som en följd av den digitalisering som skett kan en löneadministratör som tidigare kanske hanterade 300 löner under en månad idag administrera mångdubbelt fler.

En av riskerna med att inte arbeta med digital lön är att du riskerar att bli fast i tung administration och att det därför krävs onödigt mycket resurser för att utföra arbetet. Fastnar du i gamla arbetssätt blir det svårt att utveckla, förbättra och effektivisera arbetet. I slutänden spelar det då ingen roll hur duktig din personal inom lön är – du kommer att slå i taket för vad som är möjligt att åstadkomma utan digitala arbetssätt.

Det finns dessutom helt andra behov som styr idag jämfört med tidigare. En ny, digital generation löneadministratörer accepterar inte samma typ av monotona administration som sina företrädare är vana vid. De ställer också nya och högre krav på smarta digitala verktyg i sitt lönearbete. 

Den stora fördelen med digital lön är att du med samma mängd resurser kan dra ner på administrationen. I och med att många administrativa processer kan automatiseras blir arbetet betydligt mer effektivt. I slutänden är det detta som utveckling handlar om – att kunna göra samma sak med färre resurser, eller att med samma resurser kunna göra mer.

Samma behov av integrationer mot lönesystemet – oavsett storleken på ditt företag

För att lönearbete ska fungera optimalt behöver ditt lönesystem också kunna integreras med en mängd andra parter. Oavsett hur stor din verksamhet är, har du troligtvis ett behov på minst tio integrationer. Det handlar om kopplingar till allt från Skatteverket, ekonomisystemet, olika system för utlägg och reseräkningar till projekt- och bemanningssystem samt pensionsinstitut, försäkringsmäklare och andra företag som bygger tjänster mot lönedata som till exempel förmånsportaler.

Utan sömlösa integrationer är risken stor att det uppstår kvalitetsbrister i utbytet av data mellan systemen. Det kan även medföra dubbelarbete, att du behöver göra samma ändringar i flera olika system för att hålla informationen uppdaterad. Något som i ett väl uppbyggt digitalt lönesystem kan automatiseras.

I takt med att kraven på effektivitet ökar, växer också behovet av en snabbare informationsöverföring mellan systemen. Även hastigheten i överföringen påverkas av integrationerna. Sedan är det även en fråga om säkerhet.  Om du har externa kopplingar mellan olika system och ditt lönesystem innebär det att överföringen av data mellan systemen blir mindre säker, med större risk för fel. 

Ett ekosystem av tjänster där alla delar hör ihop

På Aditro ser vi integrationerna som en del av ett ekosystem av olika verktyg och tjänsteprocesser som tillsammans blir en helhet. Lönesystemet är en central del, men bör inte ses som något separat eftersom alla delar hör ihop i det som bildar ditt företags ekosystem för digital lön.

Företag med 400 anställda har mer eller mindre samma behov av digital lön och integrationer som företag med 15 000 anställda. Skillnaden är att ju mindre din verksamhet är, desto mer begränsade resurser har du som regel att lägga på integrationerna. Det kan med andra ord bli väldigt kostsamt att själv bygga alla integrationer till skillnad från om du har en leverantör med erfarenhet av att göra det och som kan återanvända den erfarenheten mellan företagen. Att vi på Aditro har byggt en stor mängd integrationer för större företag innebär att såväl stora som mindre företag kan dra nytta av såväl integrationerna som vår expertis och erfarenhet – till en rimlig kostnad.

Vill du veta mer om vår syn på digitaliseringen av lönesystem eller är du nyfiken på att veta mer om hur Aditro hjälper dig att effektivisera lönehanteringen genom digitala processer? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

Läs också vår Guide – Från traditionell till molnbaserad outsourcing – så optimerar du lönehanteringen.

Vill du veta mer om vad du ska tänka på när det är dags att byta lönesystem. Vi på Aditro har tagit fram en upphandlingsguide med råd för en framtidssäker lösning för din löneadministration.

Vill du ha en gratis guide för hur ni kan optimera lönehanteringen?

I guiden går vi igenom:

  • Hur ni minskar er sårbarhet
  • Utmaningar med traditionel löneoutsourcing
  • Den nya generationens löneadministration
  • Business Process as a Service
  • Sju skäl till att överväga löneoutsourcing i molnet

Ladda ner guiden gratis här!