Vad är Automation, AI och Machine Learning och hur applicerar man det till Lön och HR?

Framtiden är redan här! Hänger ditt företag med i utvecklingen inom Lön och HR?

I denna video får du veta mer om hur och vad som är lämpligt att automatisera.

Vad kan man använda artificiell intelligens (AI) till inom Lön? Hur förenklar man sin vardag på lönekontoret med ett inbyggt processverktyg i applikationen? Och vad är det egentligen för skillnad mellan RPA, AI och Machine Learning?

Vad är AI

AI eller Artificiell Intelligens avser datasystem som kan klara av intellektuella problem. Det avser främst datasystem som kan söka av omgivningen, analysera kontexten, förstå sammanhanget, utveckla och uppdatera sig och därefter skapa nya lösningar.

Artificiell Intelligens (AI) inom lön

AI förväntas ge en minst lika stor effekt på samhällsutvecklingen som genombrotten med elektricitet och internet. Forskningen startade redan på 60-talet men det är först på senare år som effekterna börjar komma ut i samhället.

Framförallt kommer produktiviteten att öka exceptionellt och här finns stora möjligheter för ditt företag. Aditro har ett långtgående samarbete med Uppsala och Stockholms universitets instruktioner för informationsteknologi och är branschledande när det kommer till utveckling av Artificiell intelligens inom lön i Sverige.

Ai & automation inom lön

Den 1:a januari 2018 gick vår AI: Payton live för våra första kunder och därefter har Payton kopplats på hos allt fler av våra kunder för skapa än mer korrekta löner, till en lägre kostnad och som ständigt blir bättre eftersom den kontinuerligt blir bättre då den lär sig av att jobba med våra kunders information och data.

Machine Learning

Payton ger en betydligt kortare och smidigare implementering än vad tidigare har varit möjligt och ger från dag ett lönespecialister information när det uppkommer avvikelser som en specialist kan granska.

Förändringen kommer att gå snabbt och AI visar gång på gång att den klarar av att genomföra manuella, repetitiva och granskande uppgifter flera gånger snabbare och säkrare än mänsklig intelligens. AI besitter en superkraft som kan effektivisera, avlasta, säkra och frigör tid till affärsutveckling och insatser som bidrar till att ert företag sticker ut.

AI på Aditro

Inom AI är data allt och Aditro drar nytta över sin stora andel Cloudkunder för att kunna vidareutveckla tjänsterna till våra kunder. Fokus ligger nu på kvalitetshöjande insatser både för våra kunder och för våra interna leveranser. Några exempel på hur AI används inom lön är just nu är:

  • Avvikelse och anomalidetektering
  • Prognostisering
  • Användarupplevelse
  • Supportstöd

Vill du veta mer om hur AI, Machine Learning och automation kan appliceras till er lönefunktion? Kolla in videon där Per Johansson (Development Director) och Josefin Cronebäck (Senior Payroll Consultant) går igenom hur ni kan använda AI och Machine Learning till er lönefunktion.