Payroll

Löneprogram och HR-appar i ett outsourcingpaket

Aditro Pay är för dig som söker ett modernt och pålitligt löneprogram, paketerad med appar för tidrapportering och resehantering och levererad som outsourcingtjänst.

Aditro Pay är ett löneprogram som är paketerad i en enkel och översiktlig lösning för dig som söker en optimerad lönetjänst. Alla företag är unika, därför paketerar vi Aditro Pay utifrån ditt behov.

 

Paketeringen av Aditro Pay passar flertalet branscher och riktar sig speciellt mot företag med 300-1500 anställda. Vi driver utveckling tillsammans med våra kunder för att skapa löneprogram som hjälper er verksamhet framåt.

Kundens behov i fokus

En av utmaningarna med outsourcing är att distansen mellan leverantör och kund ofta är stor. Lönekontoret sitter inte och arbetar på samma geografiska plats som resten av verksamheten och därmed går en stor del av den interna interaktionen förbi. Självklart finns då möjligheten att upprätthålla intern lönekompetens och köpa endast ett löneprogram. Dock har det visat sig att det innebär en hög administrativ kostnad för företag med färre än 1500 anställda att enbart köpa in ett löneprogram.

Utifrån dessa utmaningar skapades Aditro Pay- Löneprogrammet som är en hybrid mellan ett löneprogram och en outsourcingtjänst. Skalbar efter er verksamhets behov. Tjänsten innefattar två erbjudanden. Aditro Pay Full och Aditro Pay Base.

ADITRO PAY BASE

Denna tjänst är en hybrid mellan en traditionell lönetjänst och ett löneprogram. Ni sköter det dagliga arbetet med löneprocessen och lämnar de "jobbiga" delarna till Aditro. Detta kan vid behov även skalas upp vid exempelvis semstrar eller om någon slutar och en ersättare inte finns direkt.

ADITRO PAY FULL

Tjänsten är en renodlad lönetjänst där vi på Aditro sköter hela den löneadministrativa processen åt er. Ni kan fokusera på er kärnverksamhet medan vi säkrar att er lönehantering är korrekt oberoende av er interna lönekompetens och personalstyrka. Ett all inclusive löneprogram helt enkelt.