Löneservice som säkrar lönerna även i framtiden

Aditro löneservice ger dig ett komplett lönekontor med både system och administratör i ett

Löneservicen är ett partnerskap mellan ditt företag och Aditro. Tillsammans ser vi till att era löneutbetalningar görs i tid och enligt de krav som ställs. Vi erbjuder även pensionadministration som innehåller avvikelsekontroll, rapportering och bokföringsstöd. 

Aditros lönesystem kan bland annat hantera de vanligaste avtalen inom IT- och telekombranschen, tjänstemannabranschen, ingenjörsbranschen och handels.

Fördelar för dig som kund

 • Få mer tid över till att fokusera på er kärnverksamhet
 • Gå från fast kostnad till rörlig
 • Avtalade servicenivåer och kvalitetssäkring av era tjänster
 • Chefer och medarbetare har tillgång till självservicefunktion
 • Expertkunskap lättillgängligt
 • Ett framtidssäkrat lönesystem som är uppdaterat enligt gällande lagar och regler

Aditros löneservice ger dig

 • Professionella specialister
 • IT support
 • Effektiva processer
 • Kvalitetsuppföljning via SLA och KPI:er
 • Kontinuerlig utveckling av tjänsterna
 • Lönesystem som hanterar ett stort antal avtal.