Aditro Lön – ett lönesystem som stödjer över 120 kollektivavtal

Aditro Lön är ett lönesystem som är sömlöst integrerat till Aditro HR och  kompatibelt med lokala regler i de nordiska länderna. Lön kommer alltid ha lokala avvikelser, därför är ett lokalt lönesystem en förutsättning för att lönen blir korrekt.

Lönesystemet Aditro Lön erbjuds som molntjänst och du har möjlighet att hantera löneutbetalningarna på egen hand eller låta oss hjälpa dig. Är du mer intresserad av en tjänst än ett lönesystem? Läs mer om vår löneservice här.

Arbetar du inom privat sektor på ett medelstort eller stort företag? Då är vårt lönesystem Aditro Lön något för dig.

Aditro Lön är en del av Aditro HR och är den svenska marknadens mest flexibla lönesystem vad avser automatiserade beräkningar. Med standardavtal som grund kan lokala tolkningar läggas in direkt av er utan någon ytterligare programmering. Lönesystemet Aditro Lön stödjer mer än 120 kollektivavtal som ingår som standard vid leverans.

Nationella lagar och regler bestämmer hur utbetalningar ska hanteras. Med lönesystemet Aditro Lön kan ditt företag känna er säkra på att lagar och regler följs och få full kontroll över lönekostnaderna. Allt från fast lön, deltidsutbetalningar, bonus och löneavtal till andra utbetalningar.

Det är inte alltid uppdateringar av så kallade business rules ingår när man köper ett lönesystem. Med Aditro Lön kan du vara säker på att lagändringar och regelverk alltid efterföljs i löneystemet utan att du behöver köpa till dyra uppgraderingar för att efterleva kraven i lönesystemet. Våra konsulter finns även tillgängliga om ert kompetensbehov av systemadministrationen för ert lönesystem inte räcker till. Vi har även en renodlad tilläggstjänst för systemadministration (AMS) läs mer om tjänsten här.

Behöver ni ett mer flexibelt system? Vill ni t ex ha hjälp med lönehanteringen bara under vissa perioder? Med vårt erbjudande Aditro Pay lägger vi oss mittemellan traditionell löneoutsourcing och en egen intern lönehantering. Fördelarna är många. Aditro Pay är en lönetjänst som är fullt skalbar. Läs mer om Aditro Pay lite längre ner på denna sida.

Viktigaste fördelarna med lönesystemet Aditro Lön

Processtöd och automatisering

Hög grad av automatisering och processtöd.

Specifika behov

Systemet kan anpassas efter ditt företags specifika behov.

Fördefinierade beräkningsregler

Fördefinierade beräkningsregler ingår.

Avancerade beräkningar

Möjlighet att själv bygga avancerade beräkningar.

Integration

Integration med myndigheter, externa organisationer och ekonomisystem.

Rapportering & analysverktyg

Inkluderar ett kraftfullt rapporterings- och analysverktyg.

Flexibel säkerhet

Flexibel säkerhet genom användare, roller och populationer.

"Best-practice"

Färdig modell med ”best practice”-lösningar.

Effektiv implementering

Effektiv implementering.

Process för lönesystemet Aditro Lön

Import

Importera transaktioner och anställningsdata från Aditro HR till lönesystemet och komplettera med lönespecifik information.

Process & beräkning

Få korrekta löner genom att använda de lands- och industrispecifika beräkningsreglerna som finns tillgängliga i lönesystemet.

Export

Exportera lönespecifikationen till Aditro HR och låt dina medarbetare få tillgång till lönebeskedet via mobilen.

Aditro Pay – Lönesystemet för dig som vill välja hur mycket tid du lägger på lönehantering

Företag behöver inte längre välja mellan att bygga upp en helt egen lönefunktion eller att outsourca den helt och hållet. Med vårt erbjudande Aditro Pay lägger vi oss mittemellan traditionell löneoutsourcing och en egen intern lönehantering. Fördelarna är många. Aditro Pay är en lönetjänst som är fullt skalbar.

Vill ni att Aditro tar hand om lönen men samtidigt få en ökad transparens in i systemet? Ni har kvar vissa processer och känner ett ägandeskap över era löner
utan att behöva ha egen bemanning för det. Med Aditro Pay försvinner risken och sårbarheten samtidigt som ni behåller inblicken i lönehanteringen och spar tid till en reducerad kostnad.

Oavsett vad ert behov är skapar vi tillsammans med dig marknadens bästa lönetjänst – den som passar just ditt företag! Läs mer om Aditro Pay löneprogram och outsourcing här.

Tjänster kring Aditro Lön

Konsulttjänster för lön och HR

Konsulttjänster

Med årtionden av erfarenhet av affärsprocesser och IT-lösningar vill vi att våra kunder ska dra nytta av vår kompetens. Vi delar dessa färdigheter med dig genom våra professionella tjänster som består av konsulttjänster och implementering, support och utbildningstjänster.

Läs mer om Aditros konsulttjänster

AMS - Application Management Service

Application Management Service (AMS)

Det kan vara en utmaning att alltid ha kompetens inom systemadministration på plats. Därför utvecklade vi tjänsten Application Management Service – AMS. Aditros AMS-team ser till att ert lönesystem eller HR-system är kontinuerligt uppdaterat och optimerat efter er verksamhets aktivitet. Ni behöver inte längre oroa er för kompetensbrist inom systemförvaltningen och kan därför lägga energi på till exempel löne- och HR-processerna.

Läs mer om Aditros tjänst Application Management Service (AMS)

Löneoutsourcing

Löneoutsourcing

Med Aditro som partner för outsourcing av lön och HR får du ett komplett löne- och HR-kontor till ditt förfogande som hanterar allt det administrativa arbetet enligt gällande lagar och regler.

Läs mer om löneoutsourcing