Analytics

Från data till insikter. Enkla rapportuttag med nya Aditro HR Analytics. Allt i en vy.

All tid som du och dina kollegor vanligtvis måste lägga på att ta fram nyckeltal kan du med hjälp av vår Analytics-lösning istället använda till annat, t.ex. att analysera verksamheten och planera framåt.

Med Aditro HR Analytics får ni ett nytt och fräscht verktyg med färdiga KPIer som visar vad som har hänt i företaget inom de viktigaste områdena för HR. Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fram Aditro HR Analytics som med utgångspunkt från våra systems HR Data visar sammanställd information och trender inom verksamheten som är betydelsefulla för HR, headcounts, FTE, nyanställda, återanställning, interna förflyttningar, frånvaro mfl. Aditro HR Analytics är behörighetsstyrt och anpassat för HR Specialister, Chefer och Ledningsgrupp.

Rollbaserad access

Aditro HR Analytics har två användargränssnitt baserat på användarens roll. Två olika användargränssnitt ger oss möjligheten att skapa en användarupplevelse som passar varje användares behov. MANAGER gränssnittet är chefens sätt att se dashboard och rapporter med data rörande de egna direktrapporterande eller alla underställda. För HR specialisten finns möjligheten att se all statistik för företagets alla anställda.

Analytics är ett BI verktyg som ger KPIer och datainsikter från våra produkter People och Payroll.

  • Analytics erbjuds som molntjänst, enkel att nå via webbläsaren.
  • Analytics levereras med Aditro HR KPI Framework, konfigurering av KPIer och rapporter, som kan användas som de är eller som en grund för att anpassa lösningen för att stödja unika kundkrav.
  • Analytics Data warehouse är påbyggbar för att kunna inkludera mer data än det som finns från start.
  • Interaktiva rapporter drivna av Microsoft Power BI Embedded.

 

Aditro HR Analytics Framework

Aditro HR Analytics Framework

 

 

Aditro HR KPI Framework

Aditro HR KPI Framework är fördefinierade KPI:er och konfigurering som stödjer de Nordiska länderna. Med mycket lite konfiguration kan chefer och HR specialister enkelt få tillgång till dashboards och rapporter.

Intresserad av formlerna för våra standard KPI:er? Maila salj@aditro.com för att få en dem skickade till dig.