Payroll

Lönesystem som stöder över 120 kollektivavtal

Aditro Lön är för dig som söker ett modernt och pålitligt lönesystem. Vi utgick ifrån vår expertis av att hantera 1,5 miljoner lönespecifikationer per månad och flyttade ut dem i molnet tillsammans med Aditro HR.

Aditro Lön är ett lönesystem som är sömlöst integrerat till Aditro HR och  kompatibel med lokala regler i de nordiska länderna. Lön kommer alltid ha lokala avvikelser, därför är ett lokalt lönesystem en förutsättning för att lönen blir korrekt.

Lönesystemet Aditro Lön erbjuds som molntjänst och du har möjlighet att hantera löneutbetalningarna på egen hand eller låta oss hjälpa dig. Är du mer intresserad av en tjänst än ett lönesystem?

Läs mer om outsourcing av lön här.

LÄR KÄNNA VÅRT LÖNESYSTEM ADITRO LÖN

Arbetar du inom privat sektor på ett medelstort eller stort företag? Då är vårt lönesystem Aditro Lön något för dig.

Aditro Lön är en del av Aditro HR och är den svenska marknadens mest flexibla lönesystem vad avser automatiserade beräkningar. Med standardavtal som grund kan lokala tolkningar läggas in direkt av er utan någon ytterligare programmering. Lönesystemet Aditro Lön stödjer mer än 120 kollektivavtal som ingår som standard vid leverans.

Nationella lagar och regler bestämmer hur utbetalningar ska hanteras, med lönesystemet Aditro Lön kan ditt företag känna er säkra på att lagar och regler följs och få full kontroll över lönekostnaderna. Allt från fast lön, deltidsutbetalningar, bonus och löneavtal till andra utbetalningar.

Det är inte alltid uppdateringar av så kallade business rules ingår när man köper ett lönesystem. Med Aditro Lön kan du vara säker på att lagändringar och regelverk alltid efterföljs i löneystemet utan att du behöver köpa till dyra uppgraderingar för att efterleva kraven i lönesystemet. Våra konsulter finns även tillgängliga om ert kompetensbehov av systemadministrationen för ert lönesystem inte räcker till. Vi har även en renodlad tilläggstjänst för systemadministration (AMS) läs mer om tjänsten här.

Viktiga funktioner i lönesystemet Aditro Lön:

 • Behandlingsregler
 • Egna begrepp och begreppsgrupper
 • Integrerat med Aditros HR
 • Komplett integreringsstöd
 • Dynamisk rapportgenerator
 • Säkerhet
 • Stöd för olika branscher
 • Stöd för de flesta kollektivavtal, även med beaktande av särskilda organisationsbaserade behov
 • Hantering av ledighet och frånvaro
 • Information om offentliga myndigheter och intressenter
 • Omfattande hantering av användarrättigheter
 • Redovisning av avsättningar och uppskjutna utgifter
 • Lagstadgad standardrapportering och arkivering

Viktigaste fördelarna med lönesystemet Aditro Lön:

 • Hög grad av automatisering och processtöd
 • Systemet kan anpassas efter ditt företags specifika behov
 • Fördefinierade beräkningsregler
 • Möjlighet att själv bygga avancerade beräkningar
 • Integration med myndigheter, externa organisationer och ekonomisystem
 • Inkluderar ett kraftfullt rapporterings- och analysverktyg
 • Flexibel säkerhet genom användare, roller och populationer
 • Färdig modell med ”best practice”-lösningar
 • Effektiv implementering

Behöver ni mer än ett lönesystem? Med vår löneservice får ni även tillgång till administratörer som kör lönerna åt er. Här finns mer om Aditros löneservice.

Process för lönesystemet Aditro Lön

Import
Importera transaktioner och anställningsdata från Aditro HR till lönesystemet och komplettera med lönespecifik information.

Bearbetning och uträkning
Få korrekta löner genom att använda de lands- och industrispecifika räknereglerna som finns tillgängliga i lönesystemet.

Export
Exportera lönespecifikationen till Aditro HR och låt dina medarbetare få tillgång till lönebeskedet via mobilen.

Exempelfunktioner i lönesystemet Aditro Lön

Mallar
Fördefinierade och kontinuerligt uppdaterade mallar med generella räkneregler per land och industri.

Integration
Sömlös integration mellan Aditro HR och lön baserad på landsspecifika mallarna.

Rapporter
Lagstadgade och företagsrapporter finns tillgängliga månatlig eller årlig rapportering.