People

Grundstenen för human resource management

People handlar om dig. Information om medarbetarna, samlat på en säker och lättillgänglig plats.

People hjälper dig att hantera persondata. Skapa din organisation och underhåll information om dina medarbetare.

 

Läs också hur du kan effektivisera processer och bättre samordning med hjälp av HR-system.

Artikeln hittar du här.

People gör det enkelt för dig att hålla koll på anställningsinformation och ta bättre beslut genom analyser.

Employment

Samla och hantera anställningsinformation

Organization

Bygg upp och hantera din organisation

Salary Review

Upprätthåll rättvis kompensation med rätt verktyg för lönerevision

Analytics

Basera dina beslut på analyser

Samla all information om dina medarbetare i en master

Employment ser till att du kan upprätthålla korrekt information genom hela anställningscykeln. Gör dina chefer och administratörer lyckliga genom att tillhandahålla en tjänst som stöder dem i arbetet att hålla anställningsuppgifterna uppdaterade.

Processer

Onboarding
Lägg till anställningsinformation i Aditro HR. Introducera den nyanställde till företaget och dokumentera processen.

Hantera master data
Uppdatera anställningsinformation för att säkerställa att rätt uppgifter används.

Anställningsavslut
Försäkra dig om ett smidigt och framgångrikt avslut genom att planera och genomföra arbetsuppgifters överlämnande. Avsluta anställning för den medarbetare som lämnar företaget.

Stöd för arbetsflöden
Godkännande om anställningsuppgifter och stöd för andra arbetsflöden för att behålla korrekt och pålitlig information.

Exempelfunktioner

Masterdata
Möjlighet att exportera information till lön och andra system.

Tidslinje
Följ en persons anställningsresa via tidslinjen.

Parallella anställningar
Stöder parallella anställningar.

Foto
Lägg in en bild i systemet och se hela teamet.

Bygg ditt organisationsträd och skapa strukturen för ditt företag digitalt

Organization ger dig en överblick över organisationsstruktur samlat på ett och samma ställe. 

Process

Definiera de enheter som ska användas i organisationsträdet. Importera team eller lägg till dem manuellt.

Placera varje enhet i organistationsträdet.

Lägg till anställda till enheterna. Möjlighet att importera eller drag and drop anställda.

Koppla ihop anställda till fördefinierade roller. Det säkerställer att medarbetarna får tillgång till den information de behöver.

Exempel på funktioner

Drag-and-drop funktion
Stöder administratören i uppgiften att hålla informationen aktuell.

Organisationsträd 
Visualisera din organisation genom att skapa organisationsträdet i Aditro HR.

Lönerevision som går rätt till

Salary review hjälper dig se till att era talanger blir rättvist kompenserade. Få effektiva verktyg som stöder arbetet att ändra löner i er organisation. Läs också våra tips för en lyckad lönerevision.

Process

Planera - Sätt kompensations- och förmånsbudget.

Skapa simulering av kompensationsförändringar.

Justera budget i simuleringen.

Genomför - Tilldela reviderad kompensationsbudget till enheterna.

Fastslå och hantera attesteringsflöden.

Granska - Kontrollera resultat.

Slutför

Export till lön.

Exempelfunktioner

Planerings- och budgeteringsstöd för lönerevision
Anställningsdata och demografisk information.

Exportfunktion
Exportera uppdateringar till lön.

Attesthantering
Skapa attestflöden.

Lättillgängligt arkiv
Hitta det du söker när du behöver det.

Ta bättre beslut genom att analysera HR-data

Välj att prioritera det som verkligen spelar roll med hjälp av Analytics. 

Process

Dataöverföring
Överför person- och anställningsdata för analys.

Datahantering
Välj hur du vill att informationen presenteras. Välj att övervaka eller skapa rapporter.

Exempelfunktioner

Hantera rapporter
Fördefinierade mallar finns tillgängliga och du kan även skapa egna rapporter.

Export
När du behöver få ut rapporter ur systemet kan du enkelt exportera dem till Excel.